Prace Historyczne,2015, Numer 142 (4), Polska – Francja – Europa w XX wieku. Szkice z dziejów Polski, Francji i stosunków polsko-francuskich

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik
Rok wydania: 2015
Redaktor zeszytu : Paweł Sękowski
Rada naukowa : Roman Baron (Praga), Olga Gorbaczewa (Mińsk), Rafał Kosiński (Białystok), Mihailo Popović (Wiedeń), Darius Staliunas (Wilno)
Recenzenci : Jerzy W. Borejsza i Mariusz Wołos

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Francja, Niemcy i Polska Bezpośrednio po pierwszej wojnie światowej

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (4), s. 561–572
Data publikacji online: 16 grudnia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.033.4068

Francja wobec wojny i pokoju Polski z bolszewikami (1919–1921)

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (4), s. 573–590
Data publikacji online: 16 grudnia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.034.4069

Pologne et Petite Entente à la Société des Nations

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (4), s. 591–604
Data publikacji online: 16 grudnia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.035.4070

La Russie (et l’URSS): un élément dérangeant des relations franco-polonaises au XXe siècle

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (4), s. 605–619
Data publikacji online: 16 grudnia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.036.4071

W trójkącie francusko-polsko-sowieckim w latach 1918–1926: Konflikt czy szansa na wspólne działanie? Odpowiedź z perspektywy kontaktów naukowych

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (4), s. 621–640
Data publikacji online: 16 grudnia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.037.4072

Na łamach „Tygodnika Ilustrowanego”: Francja jako fenomen kształtujący polską tożsamość w latach 1918–1928

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (4), s. 641–656
Data publikacji online: 16 grudnia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.038.407

Francja i Polska wobec hiszpańskiej wojny domowej (1936–1939)

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (4), s. 657–670
Data publikacji online: 16 grudnia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.039.4074

Les Polonais dans la Résistance communiste en France

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (4), s. 671–682
Data publikacji online: 16 grudnia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.040.4075

UNRRA, IRO i władze francuskie wobec zjawiska przeobrażania się polskich „dipisów” w uchodźców politycznych (1944–1950)

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (4), s. 683–697
Data publikacji online: 16 grudnia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.041.4076

Les Socialistes français et la République populaire de Pologne : de la méfiance mutuelle à la fin des années 70

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (4), s. 699–712
Data publikacji online: 16 grudnia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.042.4077

Francuska lewica a „Solidarność”

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (4), s. 713–723
Data publikacji online: 16 grudnia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.043.4078

Zmiany w kulturze strategicznej Francji po zimnej wojnie

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (4), s. 725–740
Data publikacji online: 16 grudnia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.044.4079

Départements et régions d’outre-mer: héritage du passé colonial de la France. Esquisse d’une problématique

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (4), s. 741–756
Data publikacji online: 16 grudnia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.045.4080