Les Polonais dans la Résistance communiste en France

Paweł Sękowski

Abstrakt

Poles in the Communist Resistance Movement in France

During the Second World War, the underground Polish organizations in France divided into those which acknowledged the authority of the Polish government-in-exile in London and those of pro-communist orientation. After the fall of France in 1940, the “language-speaking groups” of Polish communists in the Main-d’Œuvre immigrée became active, initially within the occupied France. A critical moment for the communist resistance in France was the German aggression on the Soviet Union in June 1941. In 1943, the French communists’ accession to the Conseil National de la Résistance coincided with the hitherto internationalist poetics being replaced with patriotic slogans also among the Polish communists. In April 1944, the Polish Committee of National Liberation in France was formed. In northern France most of the Polish immigrants identified themselves with the Polish government-in-exile in London. The communist influence was visible among the Polish workers in southern France, and it was the biggest in Paris and the whole pre-war Paris consular district.
 

Słowa kluczowe: Polacy we Francji, imigranci, ruch oporu, komuniści
References

Sources
Bibliothèque polonaise de Paris (BPP) :
Fonds Aleksander Kawałkowski, Mission militaire polonaise de Liquidation en France (documents non classés).
Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine à Nanterre (BDIC) :
O pièce 26364 : La Pologne en lutte 1939–1945–1949, [brochure], Paris, Comité d’entente de l’Association des Polonais libres, 1949, 63 p.
The Polish Institute and Sikorski Museum à Londres (PISM) :
Série A.XI.E : Ministère des Affaires étrangères.
Publications
Ajzner S., Madryt – Saragossa, Książka i Wiedza, Warszawa 1961.
Andrzejewski J., Z działalności komunistów polskich we Francji : przyczynek do dziejów PPR we Francji, « Nowe Drogi » 1962, n° 2.
Blanc-Chaléard M.-C., Histoire de l’immigration, La Découverte, Paris 2001.
Buczek R., Udział Polskiej Organizacji Walki o Niepodległość (POWN) we francuskim ruchu oporu w latach 1941–1945, « Zeszyty Historyczne » (Paris) 1976, n° 38.
Chodakiewicz M.J., Zagrabiona pamięć: Wojna w Hiszpanii, 1936–1939, Fronda, Warszawa 1997.
« Comité polonais de Libération nationale en France. Service de documentation » 1944,
n° 1er du mois d’octobre.
Courtois S., Peschanski D., Rayski A., Le Sang de l’étranger. Les immigrés de la MOI dans la Résistance, Fayard, Paris 1989.
Dokumenty do dziejów polskich demokratycznych formacji wojskowych we Francji, 1941–1945, réd. W. Romanowski, M. Wrzosek, « Polska Ludowa. Materiały i Studia » 1966, t. 5.
Gogolewski E., La Pologne et les Polonais dans la tourmente de la Deuxième Guerre mondiale, PU du Septentrion, Villeneuve d’Ascq 1996.
Gronowski L., Polacy we francuskim ruchu oporu, Prasa Wojskowa, Warszawa 1950.
[Gronowski L.] Petit L., Le Problème des immigrés dans la France libérée, CADI, [Paris 1945].
Grünberg K., Od klęski wrześniowej i czerwcowej do wspólnego zwycięstwa, 1939–1945, [dans :] Polska – Francja. Dziesięć wieków związków politycznych, kulturalnych i gospodarczych, dir. A. Tomczak, Książka i Wiedza, Warszawa, 1983.
Grupy polskie Francuskiej Partii Komunistycznej podczas okupacji hitlerowskiej. Materiały programowe, VIII 1941–VIII 1944, réd. K. Maj, « Archiwum Ruchu Robotniczego » 1973, t. 1er.
Gruszyński J., Integracja emigracji polskiej ze społeczeństwem francuskim w latach 1919–1975, [dans :] Stan i potrzeby badań nad zbiorowościami polonijnymi, dir. H. Kubiak, A. Pilch, Actes du colloque de Kraków, les 30 août–5 septembre 1975, Ossolineum–PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976.
Juchniewicz M., Polacy w europejskim ruchu oporu, 1939–1945, Interpress, Warszawa 1972.
Laroche G., On les nommait des étrangers. Les immigrés dans la Résistance, Éditeurs français réunis, Paris 1965.
Maj K., Polscy komuniści we Francji, 1919–1946, Książka i Wiedza, Warszawa  1971.
Markiewicz W., Przeobrażenia świadomości narodowej reemigrantów polskich z Francji, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1960.
Ponty J., L’Immigration dans les textes, France, 1789–2002, Belin, Paris 2003.
Zamojski J.E., La Participation des Polonais à la Résistance dans le Pas-de-Calais et le Nord, 1940–1944, [dans :] La Libération du Nord et du Pas-de-Calais, 1944–1947 : La communauté polonaise [du nord de la France] et la seconde guerre mondiale, Actes du colloque de Lille les 2 et 3 novembre 1974, « Revue du Nord » 1975, juillet–septembre  vol. 57, n° 226.
Zgórniak M., La Résistance polonaise en France sous l’occupation hitlérienne, 1940–1944 [dans :] La Libération du Nord et du Pas-de-Calais, 1944–1947 : La communauté polonaise [du nord de la France] et la seconde guerre mondiale, Actes du colloque de Lille les 2 et 3 novembre 1974, «Revue du Nord » 1975, juillet–septembre, vol. 57,
n° 226, p. 461–474.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.