Artykuły

Ilość
Sortuj według

Małżeństwo ruskiej księżnej z połowieckim chanem – konsekwencje oraz wpływ na politykę ruskiego rodu

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (1), s. 1–12
Data publikacji online: 28 marca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.15.001.4923

Centrality and Parish Churches in the Middle Ages in Regions without Towns of Hungary

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (1), s. 13–36
Data publikacji online: 28 marca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.15.001.4924

Antyturecka korespondencja Macieja Korwina i Sykstusa IV. Przyczynek do dziejów propagandy w stosunkach międzynarodowych w późnym średniowieczu

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (1), s. 37–55
Data publikacji online: 28 marca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.15.001.4925

Présence sépharades en Pologne. Figures singulières et communauté de Zamosc

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (1), s. 57–67
Data publikacji online: 28 marca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.15.001.4926

Louis XIV in the Opinions of the Polish Nobility – from Fascination to Fear of Absolutum dominium

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (1), s. 69–87
Data publikacji online: 28 marca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.15.001.4927

Chojnice 1900 – przypadek oskarżenia o mord rytualny w świetle polskiej prasy

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (1), s. 89–106
Data publikacji online: 28 marca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.15.001.4928

The Experience of Mobility Outside Galicia Before and After World War I – War Refugees Example

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (1), s. 107–125
Data publikacji online: 28 marca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.15.001.4929

Początki kariery krakowskiego komunisty na przykładzie losów Menaschego Grünspana (Romana Romkowskiego) w latach 1907–1930

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (1), s. 127–147
Data publikacji online: 28 marca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.15.001.4930

Sytuacja materialna weteranek ze Związku Legionistek Polskich w latach 30. XX wieku

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (1), s. 149–157
Data publikacji online: 28 marca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.15.001.4931

Obóz szkoleniowy Polskich Kompanii Wartowniczych w Mannheim-Käfertal (1945–1947)

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (1), s. 159–183
Data publikacji online: 28 marca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.15.001.4932

Spis dworzan zmarłego króla polskiego Stefana Batorego

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (1), s. 185–212
Data publikacji online: 28 marca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.15.001.4933

Edward Miller, Misalliance. Ngo Dinh Diem, the United States and the Fate of South Vietnam, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England 2013, pp. 420

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (1), s. 213–218
Data publikacji online: 28 kwietnia 2016
DOI 10.4467/20844069PH.15.001.4934

III Konferencja Historii Morskiej i Rzecznej (Gdańsk, 20–21 marca 2015 r.)

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (1), s. 219–223
Data publikacji online: 28 marca 2016

Konferencja „Edycje źródłowe akt sejmikowych. Problemy i perspektywy edytorskie” (Warszawa, 15 października 2015 r.)

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (1), s.  225–228
Data publikacji online: 28 marca 2016

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wykształcenie uniwersyteckie grup społecznych i zawodowych w Europie Środkowej w XV–XVIII w.” (Kraków, 19–20 listopada 2015 r.)

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (1), s.  229–232
Data publikacji online: 28 marca 2016

 II Konferencja Naukowa „Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku” (Bydgoszcz, 23–24 listopada 2015 r.)

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (1), s.  233–236
Data publikacji online: 28 marca 2016

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.