Prace Historyczne,2016, Numer 143 (3)

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik
Rok wydania: 2016
Recenzenci zeszytu: Krzysztof Ślusare

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Andree apothecario pro confectionibus et electuariis – cukiernictwo w Polsce w czasach Jadwigi i Władysława Jagiełły między Wschodem a Zachodem Europy  

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (3), s. 381–405
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.018.5215

Niderlandzka kuchnia przełomu XVI i XVII stulecia według mistrza Antoniusa Magirusa

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (3), s. 407–428
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.019.5216

Czy Le cuisinier françois zmienił polską kuchnię w czasach nowożytnych? Przyczynek do zagadnienia transferu kulinarnych wzorców

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (3), s. 429–448
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.020.5217

Aprowizacja ludności cywilnej  w czasie I wojny światowej. Wojna jako katalizator zmian kultury kulinarnej w Europie

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (3), s. 449–462
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.021.5218

The Influence of the Universal and Particular Conciliar Discipline on the Hungarian Conciliar Legislation in the 11th–13th Century

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (3), s. 463–479
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.022.5219

Medieval south Moravian patron saints – a survey

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (3), s. 481–499
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.023.5220

Relacje mnichów henrykowskich z mieszczanami z Ziębic w świetle Księgi henrykowskiej

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (3), s. 501–520
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.024.5221

Diego de Torres – losy niepokornego Metysa z Nowej Grenady  

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (3), s. 521–536
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.025.5222

Wzorzec dyplomaty przełomu XVI i XVII wieku w świetle staropolskich poradników poselskich

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (3), s. 537–555
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.026.5223

Medal upamiętniający podpisanie traktatu Grzymułtowskiego, wybity przez Giovanniego Battistę Guglielmade (Guglelmade) z 1686 roku. Uwagi ikonograficzne

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (3), s. 557-574
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.027.5224

Czy naprawdę marionetka?  Wokół władzy politycznej japońskich cesarzy, 1868–1945

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (3), s. 575–592
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.028.5225

Polskie groby żołnierskie na Malcie

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (3), s. 593–608
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.029.5226

Bartosz Kaczorowski, Franco i Stalin. Związek Sowiecki w polityce Hiszpanii w okresie drugiej wojny światowej,  Łódź–Kraków 2016

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (3), s. 609–614
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.030.5227