Prace Historyczne,2017, Numer 144 (2), Kształty galicyjskich tożsamości

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik
Rok wydania: 2017
Redakcja numeru: Adam Świątek
Recenzent zeszytu: dr hab. Janusz Pezda

Digitalizacja czasopisma „Prace Historyczne” została sfinasowana w ramach
umowy nr 613/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Polacy galicyjscy, czy Polacy w Galicji – refleksje na temat przeobrażeń tożsamości polskiej w zaborze austriackim

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (2), s. 215–232
Data publikacji online: 5 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.012.6255

Primum non nocere…? Tożsamość zwolenników orientacji austro-polskiej w okresie pierwszej wojny światowej

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (2), s. 233–253
Data publikacji online: 5 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.013.6256

Kwestia tożsamości wśród ruskich elit politycznych w Galicji

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (2), s. 255–275
Data publikacji online: 5 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.014.6257

Rusini galicyjscy drugiej połowy XIX – początku XX wieku między ukraińskim a wszechruskim wariantem tożsamości narodowej

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (2), s. 277–302
Data publikacji online: 5 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.015.6258

Przypadek gente Rutheni, natione Poloni w Galicji

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (2), s. 303–322
Data publikacji online: 5 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.016.6259

Żydzi galicyjscy w poszukiwaniu nowej tożsamości

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (2), s. 323–333
Data publikacji online: 5 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.017.6260

Tożsamość Ormian w Galicji

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (2), s. 335–355
Data publikacji online: 5 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.018.6261

Tożsamość narodowa żołnierzy armii austro-węgierskiej

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (2), s. 357–370
Data publikacji online: 5 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.019.6262

Poczucie tożsamości mieszkańców małego miasta galicyjskiego (w drugiej połowie XIX wieku)

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (2), s. 371–383
Data publikacji online: 5 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.020.6263

Drobna szlachta w Galicji – problem tożsamości społecznej

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (2), s. 385–400
Data publikacji online: 5 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.021.6264

Świadomość chłopów w Galicji w pierwszej połowie XIX wieku. Zarys problemu

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (2), s. 401–411
Data publikacji online: 5 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.022.6265

„Dwie dusze” – czyli ewolucja tożsamości społecznej i narodowej  ludności chłopskiej Galicji w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (2), s. 413–426
Data publikacji online: 5 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.023.6266

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.