Prace Historyczne,2017, Numer 144 (3)

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik
Rok wydania: 2017
Recenzent tomu: dr hab. Rafał Hryszko
Zeszyt pod redakcją: Zdzisława Zblewskiego

Digitalizacja czasopisma „Prace Historyczne” została sfinasowana w ramach
umowy nr 613/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Galijska katastrofa pod Telamonem w 225 roku p.n.e. – aspekt militarno-psychologiczny  

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (3), s. 427–439
Data publikacji online: 20 września 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.024.6939

Miejsca odbywania sejmików koronnych na wygnaniu w latach 1648–1696  

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (3), s. 441–457
Data publikacji online: 20 września 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.025.6940

Szlachcica portret własny. Autowzory osobowe w świetle wybranych polskich utworów autobiograficznych z XVII wieku  

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (3), s. 459–479
Data publikacji online: 20 września 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.026.6941

Kilka uwag o zagranicznej podróży edukacyjnej młodych Tarłów (1663)  

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (3), s. 481–497
Data publikacji online: 20 września 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.027.6942

Cesarz Józef II w Paryżu i Wersalu w 1777 roku  

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (3), s. 499–514
Data publikacji online: 20 września 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.028.6943

Oświeceniowy kanon lektur i jego recepcja wśród płockiego duchowieństwa parafialnego w czasach biskupa Michała Jerzego Poniatowskiego

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (3), s. 515–538
Data publikacji online: 20 września 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.029.6944

La «Pologne Populaire»: genèse et signification de la notion. Une page de l’histoire de la formation d’une modernité périphérique  

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (3), s. 539–557
Data publikacji online: 20 września 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.030.6945

Elity polityczne hiszpańskiej Restauracji  

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (3), s. 559–575
Data publikacji online: 20 września 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.031.6946

Edycje tekstów źródłowych

Ekspedycja dragonów kapitana Michała Floka do podlaskich dóbr Bogusława Radziwiłła – Zabłudowa i Orli (1660 r.)  

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (3), s. 577–592
Data publikacji online: 20 września 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.032.6947

Artykuły recenzyjne

Tragedia „wyzwolenia” Chin kontynentalnych w nowej książce Franka Diköttera  

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (3), s. 593–604
Data publikacji online: 20 września 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.033.6948

Tragiczna historia izraelsko-arabskich walk powietrznych. O książce Jakuba Marszałkiewicza Walki powietrzne podczas wojen izraelsko-arabskich  

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (3), s. 605–618
Data publikacji online: 20 września 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.034.6949

Recenzje

Recenzje

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (3), s. 619-644
Data publikacji online: 20 września 2017

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.