Prace Historyczne,2017, Numer 144 (4), Zajrzeć za fasadę. Studia z najnowszej historii Polski

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa
Rok wydania: 2017
Recenzent tomu: dr hab. Jan Jacek Bruski
Zeszyt pod redakcją: Zdzisława Zblewskiego

Digitalizacja czasopisma „Prace Historyczne” została sfinasowana w ramach
umowy nr 613/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Sprawa zabójstwa Józefa Cechnowskiego w 1925 roku a rola Stanisława Radkiewicza

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (4), s. 645–667
Data publikacji online: 23 października 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.035.6950

Les états-majors généraux français et la Pologne en 1938–1939

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (4), s. 669–689
Data publikacji online: 23 października 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.036.6951

Prowokacja w walce z „bandami”. Wybrane przykłady niemieckich akcji prowokacyjnych z terenu dystryktu krakowskiego GG

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (4), s. 691–711
Data publikacji online: 23 października 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.037.6952

Elita PZPR w latach 1948–1955 – mechanizmy zmian kadrowych

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (4), s. 713–737
Data publikacji online: 23 października 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.038.6953

Przygotowanie wyborów do Sejmu PRL I kadencji w 1952 roku jako element procesu sowietyzacji Polski po II wojnie światowej

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (4), s. 739–758
Data publikacji online: 23 października 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.039.6954

Wizerunek papieża Piusa XII w propagandzie komunistycznej w Polsce w latach 1945–1958

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (4), s. 759–774
Data publikacji online: 23 października 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.040.6955

Czy władze komunistyczne planowały usunąć administratorów apostolskich z Ziem Zachodnich i Północnych już latem 1950 roku? Hipotezawcześniejszego terminu akcji „B”

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (4), s. 775–792
Data publikacji online: 23 października 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.041.6956

Polska i Japonia po II wojnie światowej. W 60. rocznicę wznowienia stosunków oficjalnych

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (4), s. 793–809
Data publikacji online: 23 października 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.042.6957

Aktywizacja zawodowa kobiet w pierwszych dekadach PRL. Analiza zagadnienia w świetle wybranych wypowiedzi konkursowych z lat 60. XX wieku

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (4), s. 811–832
Data publikacji online: 23 października 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.043.6958

Jak powstała autostrada A4?

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (4), s. 833–855
Data publikacji online: 23 października 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.044.6959

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.