Prowokacja w walce z „bandami”. Wybrane przykłady niemieckich akcji prowokacyjnych z terenu dystryktu krakowskiego GG

Dawid Golik

Abstrakt
Provocation in the fight against “bands.” Selected examples of German provocative actions in the Kraków District of the General Government
 
In 1943 the Germans started using agent-provocateur units composed of members of different police formations to combat the independent and communist underground movements in the territories of occupied Poland. Their members, pretending to be Polish or Soviet partisans, contacted local people and subsequently arrested or liquidated the most dangerous activists of the underground. There were several agent-provocateur units operating in the Kraków district of the General Government, and their most intense activity was reported in the Podhale region and in the vicinity of Miechów.
Słowa kluczowe: oddziały prowokacyjne, partyzanci, policja niemiecka, okupacja Polski 1939–1945, Generalne Gubernatorstwo, zbrodnie niemieckie, Armia Krajowa, komuniści.
References

Dokumenty archiwalne

AOKBZpNP IPN w Krakowie, Ds 6/70, Zbrodnie funkcjonariuszy Gestapo w Zakopanem

AOKBZpNP IPN w Krakowie, S 9/76, Rozstrzelanie 22 Polaków na terenie gminy Chochołów (w Chochołowie, Dzianiszu i Witowie) w okresie od stycznia 1940 do 1944 r.

AP Przemyśl, Zespół nr 24, sygn. 33, Polizeibeamte. Einsatz der deutschen Gendarmerie 1940–1944.

Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, R 9361-III/107131, Herbert Kreske.

Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, VBS 286/6400023894, Herbert Kreske.

IPN BU 1558/414, Inspektorat AK Miechów.

IPN BU 1558/416, Inspektorat AK Miechów.

IPN BU 1558/419, Inspektorat AK Miechów.

IPN BU 1558/544, Inspektorat AK Miechów.

IPN GK 107/33, Wnioski awansowe policji niemieckiej.

IPN GK 107/39, Wnioski awansowe policji niemieckiej.

IPN GK 107/41, Wnioski awansowe policji niemieckiej.

IPN Ka 047/417, Akta w sprawie Antoniego Arkulary.

IPN Kr 07/926, Akta kontrolno-śledcze w sprawie Antoniego Arkularego.

IPN Kr 07/1716, Akta kontrolno-śledcze w sprawie Andrzeja Lewandowskiego.

IPN Kr 07/2366, Akta kontrolno-śledcze w sprawie Bolesława Nieczui-Ostrowskiego i innych.

IPN Kr 010/9468, Akta operacyjne w sprawie Henryka Schwenka.

IPN Kr 075/1, Wywiad i kontrwywiad niemiecki.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Zbiory Andrzeja Szczygła, Zespół IV batalionu
1. psp AK.

Wspomnienia niepublikowane

Budarkiewicz W., Wspomnienia partyzanta podhalańskiego, mps, Nowy Targ 1986 (kopia w zbiorach autora).

Sral J., Pamiętnik Krasnego, rkps, [b.m.d.] (kopia w zbiorach autora).

Artykuły w czasopismach naukowych

Domański T., Prowokacje niemieckich oddziałów policyjnych i wojskowych na terenach wiejskich dystryktu radomskiego. Zarys problematyki, „Polska pod Okupacją 1939–1945” 2016, t. 2.

Golik D.,Oddział partyzancki Wojciecha Bolesława Duszy „Szaroty”, „Z Dziejów Walk o Niepodległość” 2015, t. 3.

Marczyński A., Wojciech Bolesław Dusza, ps. „Szarota”, w walce z okupantem hitlerowskim na Podhalu w latach 1941–1943, „Studia Historyczne” 1983, R. XXVI.

Książki, monografie

Czech T.L. „Wicek”, Tym groźniejszy, że zdecydowany zginąć, Stary Sącz 1989 (wydanie na prawach rękopisu).

Golik D., Partyzanci „Lamparta”. Historia IV batalionu 1. pułku strzelców podhalańskich AK, Kraków 2014.

Guzik J., Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Wawrzeńczyce 1987.

Hempel A., Pogrobowcy klęski. Rzecz o policji „granatowej” w Generalnym Gubernatorstwie 1939–1945, Warszawa 1990.

Korkuć M., Józef Kuraś „Ogień”. Podhalańska wojna 1939–1945, Kraków 2011.

Kuczaj J.,Ocalić od zapomnienia, z. 2, Calgary 1998.

Maciaszek M., Od „Orła” do „Zawiszy”. Gorce 1943, Nowy Targ 2010.

Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo krakowskie miejskie, Warszawa 1984.

Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo nowosądeckie, Warszawa 1984.
Sikora Z., Krwawy ślad. Nieznani bohaterowie Podhala, Zakopane 2014.

Stachiewicz P., Akcja Koppe, Warszawa 1975.

Szepelak W., Ja przetrwałem..., Nowy Targ 2003.

Ważniewski W., Walki partyzanckie nad Nidą 1939–1945, wyd. 2, Warszawa 1975.

 

Materiały internetowe

www.volksbund.de [dostęp: 24.08.2016].