Artykuły

Ilość
Sortuj według

Starania sejmików szlacheckich o należyte gromadzenie, zabezpieczanie, opracowanie i przechowywanie akt sądów szlacheckich w XVI–XVIII wieku. Główne problemy  

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (1), s. 1–30
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.001.7563

Ekonomiczne kontakty mieszkańców Rzeczypospolitej i Hetmańszczyznyw pierwszej połowie XVIII wieku

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (1), s. 31–41
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.002.7564

Priestly identity in the Czech Lands in 1820–1938 as a research topic. Project evaluation 

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (1), s. 43–66
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.003.7565

Wystąpienia sejmowe premiera Władysława Grabskiego i ministrów jego drugiego rządu w debatach nad projektami ustaw

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (1), s. 67-83
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.004.7566

Wacław Jędrzejewicz jako attaché wojskowy i kierownik polskiego poselstwa w Tokio w latach 1925–1928

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (1), s. 85-101
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.005.7567

O współpracy pracowników bibliotek polskich poza granicami kraju z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie w latach 1952–1989

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (1), s. 103–122
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.006.7568

Interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji a polityka Włoskiej Partii Komunistycznej

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (1), s. 123-134
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.007.7569

Problem zachodniej granicy Polski oraz zjednoczenia Niemiec w polityce zagranicznej rządu Tadeusza Mazowieckiego (1989–1990)

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (1), s. 135-156
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.008.7570

Edycje tekstów źródłowych

Rejestr jeńców polskich na Krymie z 1649 roku

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (1), s. 157–180
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.009.7571

Artykuły recenzyjne

Kilka uwag na temat książki o. Dariusza Wiśniewskiego Europa i islam w średniowieczu. Konfrontacja i współżycie

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (1), s. 181–195
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.010.7572

Recenzje

Sprawozdania

Sprawozdanie z III konferencji naukowej „Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku”. Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, 8–9 listopada 2016 roku 

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (1), s. 211-213
Data publikacji online: 16 lutego 2018