Codzienność kuracjusza w uzdrowiskach na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX i początku XX wieku, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa 2016, ss. 182

Karolina Kolanowska

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.