Prace Historyczne,2018, Numer 145 (3)

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik
Rok wydania: 2018
Zeszyt pod redakcją: Zdzisława Zblewskiego
Recenzent zeszytu: prof. dr hab. Stanisław Sroka

Digitalizacja czasopisma „Prace Historyczne” została sfinasowana w ramach umowy nr 613/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Le culte médiéval de saint Venceslas et de saint Adalbert en Europe centrale

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (3), s. 397–427
Data publikacji online: 11 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.020.8482

Średniowieczny kult św. Stanisława poza granicami Polski (ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej)  

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (3), s. 429–451
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.021.8483

Sancta Adwigis ... mulier fortis ... e stirpe generosa – Aspekte der Hedwigsverehrung im Mittelalter

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (3), s. 453–471
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.022.8484

Plutarch o greckich i rzymskich żołnierzach

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (3), s. 473–487
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.023.8485

Konflikty o Sirmium w dobie upadku państwa Ostrogotów (526–535)

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (3), s. 489–504
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.024.8486

Confiseries et diplomatie dans les colonies de la République de Gênes sur la mer Noire à la fin du Moyen Âge

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (3), s. 505–515
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.025.8487

Krakowskie Towarzystwo Wsparcia Biednych Chłopców Starozakonnych. Studium z dziejów opieki nad młodzieżą żydowską w autonomicznej Galicji

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (3), s. 517–535
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.026.8488

Problem internowania 2. Dywizji Strzelców Pieszych w polsko-szwajcarskich stosunkach dyplomatycznych w latach 1940–1941

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (3), s. 537–554
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.027.8489

Niedoszła abdykacja cesarza Shōwa po II wojnie światowej

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (3), s. 555–578
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.028.8490

Główne kierunki działalności Ligi Kobiet w Polsce Ludowej do 1975 roku (ze szczególnym uwzględnieniem województwa białostockiego)

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (3), s. 579–601
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.029.8491

Edycje tekstów źródłowych

Angielskie rachunki celne z XIV wieku. Edycja źródłowa

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (3), s. 603–631
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.030.8492

Sprawozdania

List do redakcji

Postscriptum do artykułu o polskich grobach żołnierskich na Malcie

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (3), s. 657–660
Data publikacji online: 14 września 2018

Recenzje i omówienia

Pro memoria

Profesor Edward Potkowski (10 maja 1934 – 31 lipca 2017)

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (3), s. 661–664
Data publikacji online: 14 września 2018