Prace Historyczne,2018, Numer 145 (4), Między murami miasta i ścianami koszar - garnizony i historia miejska na przestrzeni dziejów

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik
Rok wydania: 2018
Zeszyt pod redakcją: Marcina Jarząbka
Recenzenci zeszytu: dr hab. Krzysztof Królczyk, dr hab. Jacek Legieć, dr hab. Ireneusz Łucia

Digitalizacja czasopisma „Prace Historyczne” została sfinasowana w ramach
umowy nr 613/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Castra et canabae legionis. Organizacja przestrzeni i administracja cywilnych osiedli przy rzymskich obozach legionowych

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (4), s. 665–683
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.031.8746

Zagospodarowanie terenu za murami rzymskich fortów w Taurydzie. Na przykładzie stanowisk w Bałakławie-Kadykowce oraz na przylądku Aj-Todor

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (4), s. 685–704
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.032.8747

The besieged: Role and place of civilian population during a siege as presented in military treatises of Late Antiquity

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (4), s. 705–719
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.033.8748

„Garnizony rozproszone”? Kilka uwag o terenach grupowania i mobilizacji armii wandalskiej na tle pozostałych germańskich śródziemnomorskich „królestw sukcesyjnych” w V i VI wieku

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (4), s. 721–735
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.034.8749

Twierdza Asemus w V–VI wieku

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (4), s. 737–754
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.035.8750

Belizariusz i rzymianie. Mieszkańcy Wiecznego Miasta a garnizon bizantyński w czasie oblężenia miasta przez Witigesa (537–538)

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (4), s. 755–774
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.036.8751

Twierdza ponad miastem, czyli o wpływie garnizonu na życie Srebrnej Góry w okresie fryderycjańskim (1775–1807)

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (4), s. 775–790
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.037.8752

Wojsko a ludność cywilna na przykładzie garnizonu krakowskiego w dobie napoleońskiej

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (4), s. 791–803
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.038.8753

Wzajemne relacje między wojskiem a społeczeństwem w galicyjskim garnizonie przełomu XIX i XX wieku na przykładzie Tarnowa

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (4), s. 805–821
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.039.8754

„Godzina Marsa” w Alzacji. Afera Zabern 1913/1914

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (4), s. 823–840
Data publikacji online: 23 października 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.040.8755

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.