Prace Historyczne,2019, Numer 146 (3), Migrations, Migrants and Refugees in 19th-21st Centuries in thé Interdisciplinary Approach. Selected Topics

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa
Rok wydania: 2019
Redaktorzy zeszytu: Paweł Sękowski, Olivier Forcade, Rainer Hudemann

„Publikacja czasopisma naukowego „Prace Historyczne” w wersji elektronicznej i papierowej w celu upowszechnienia najnowszych badań naukowych i wprowadzenia ich wyników do obiegu międzynarodowego przez zapewnienie do nich otwartego dostępu przez Internet.” - zadanie finansowane w ramach umowy 678/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Publikacja dofinansowana ze środków przeznaczonych na działalność statutową Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Introduction

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (3), s. VII–VIII
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.028.10382

Muslim Emigration from the Balkan Peninsula in the 19th Century: A Historical Outline

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (3), s. 517–533
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.029.10383

Rent Parties, Old Settlers and Jitterbugs: The Everyday Life of African Americans after Their Exodus to Northern Cities as Preserved in Oral Histories, 1917–1945

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (3), s. 535–547
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.030.10384

Polish Veterans of the Polish Armed Forces in the West: Who Decided to Emigrate to the USA and Canada after World War II – an Oral History Perspective

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (3), s. 549–563
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.031.10385

Between War and Peace: A Brief Comparison of Polish Refugees’ Administrations in East Africa and Lebanon

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (3), s. 565–583
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.032.10386

The Care and Assistance Provided for Polish Child Refugees in Barcelona in the Immediate Post-WWII Period

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (3), s. 585–605
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.033.10387

The Protection Provided by International Refugee Organizations in Turkey in the Immediate Post-War Period

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (3), s. 607–619
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.034.10388

The Role of the International Commission for Supervision and Control in Vietnam in the Population Exchange between Vietnamese States during Years 1954–1955

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (3), s. 621–635
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.035.10389

Violation of Privacy in Migration Control Decreases Citizens’ Liberties and Public Accountability

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (3), s. 637–647
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.036.10390

Polish Child Migrants – Psychological Perspective

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (3), s. 649–665
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.037.10391

A Vast Tableau of Migrations: Conclusion

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (3), s. 667–672
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.038.10392