Михайло Зубрицький, Зібрані твори і матеріали у трьох томах, т. 2: Матеріали до біографії, редкол. Франк Сисин [et al.], Львів: Літопис, 2016, 614 ss. + il. (Adam Świątek)

Adam Świątek

Abstrakt

* Tekst powstał w ramach projektu OPUS 13, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, pt. „Pomiędzy dwoma zjazdami w Pradze. Związki między Słowianami w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej w latach 1848–1908” (2017/25/B/HS3/00240).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.