O niemieckich planach ofensywy na Bliskim i Środkowym Wschodzie (1941–1942)

Piotr Mikietyński

Abstrakt

About German plans for the offensive in the Near and Middle East, 1941–1942

Relatively little attention is devoted to Berlin’s intentions relating to the period after a possible victory on the Eastern Front (in contrast to the knowledge about the assumptions of the general German plan of operations against the Soviet Union). The draft of Directive 32 “Preparations for the period after Barbarossa” – a culmination of inter-staff exchange of opinions – was elaborated on June 11, 1941, and then sent to the commands of the three branches of armed forces. It assumed “intercepting British fortresses in the Middle East and the Mediterranean by means of concentric attacks carried out from Libya to Egypt, from Bulgaria through Turkey, and perhaps from the Caucasus through Iran.” However, ultimately the planning never went beyond the sphere of staff analysis. A significant documentation of these considerations is preserved in the Bundes-Militärarchiv in Freiburg im Breisgau in the OKW / OKH files.

* Przedstawiony materiał ma charakter krytycznej edycji źródłowej dwóch dokumentów ze zbiorów Bundes- ilitärarchiv Freiburg im Breisgau. Dokumenty znajdują się tam w formie oryginalnego (pozbawionego paginacji) maszynopisu w języku niemieckim. Należy zaznaczyć, że wedle wiedzy autora przekładu i opracowania nie zostały one dotąd ani opublikowane w pełnym wymiarze, ani bezpośrednio wykorzystywane w innych publikacjach.

Słowa kluczowe: I wojna światowa, Niemcy, Turcja, Bliski i Środkowy Wschód / World War II, Germany, Turkey, Near and Middle East
References

Blau G.E., Niemiecka kampania w Rosji. Planowanie i operacje (1940–1942), tłum. J. Słowiak, Oświęcim 2014.

Erfurth W., Niemiecki sztab generalny 1918–1945, tłum. K. Szarski, Warszawa 2007.

Fraser D., Żelazny krzyż – biografia Rommla, tłum. G. Siwek, Warszawa 1997.

Kerrigan M., Niezrealizowane plany. II wojna światowa 1939–45, Brema 2011.

Kurowski F., Jednostka Specjalna Brandenburg, Poznań 2010.

The Mediterranean and Middle East, vol. II: The Germans Come to the Help of Their Ally (1941), ed. I.S.O. Playfair, London 2004.

Pahl M., Fremde Heere Ost. Wywiad wojskowy Hitlera, tłum. M. Niestrawski, Oświęcim 2015.

Remy M.Ph., Mit Rommla, tłum. A. Kuć, Warszawa 2006.

Rubin B., Schwanitz W.G., Hitlerowcy, islamiści i narodziny nowożytnego Bliskiego Wschodu, tłum. A. Kochan, Kraków 2014.

Smith C., England’s Last War against France: Fighting Vichy 1940–1942, London 2010.

Vázquez García J., Afrikakorps. Żołnierze Rommla, tłum. E. Morycińska-Dzius, Warszawa 2015.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.