Cracow in the life and work of Edvard Jelínek

Petr Kaleta

Abstrakt

This study describes and analyzes Czech polonophile Edvard Jelínek’s relationship with the city of Cracow as reflected in his books and articles. Jelínek had extensive contacts in Cracow with leading representatives of Polish literature and culture (such as Władysław Anczyc, Adam Asnyk, Michał Bałucki and Adam Honory Kirkor), through whom he gained access to important city institutions and landmarks. After Warsaw, Cracow was Jelínek’s favorite Polish city, and he mentioned it in many of his writings. Jelínek also published several articles in the local press and, as a capable organizer of Czech–Polish cultural and scientific events, he contributed greatly to an 1884 pilgrimage to Cracow, under the auspices of Kolín’s Sokol, that was undertaken by more than 1,300 Czechs. 

Słowa kluczowe: Edvard Jelínek, Cracow, publications, local landmarks, famous individuals
References

A. Č. [A. Černý], “Z deníku Edvarda Jelínka,” Máj 3, 1905, no. 9, p. 140.

Černý, A., “Edvarda Jelínka život a práce,” Slovanský přehled 7, 1905, pp. 97–107.

Černý, A., Vzpomínky Edvarda Jelínka, Praha 1904.

Černý, A., “Za Edvardem Jelínkem,” Světozor 31, 19.3.1897, no. 19, pp. 225–226; 26.3.1897, no. 20, pp. 237–238; 2.4.1897, no. 21, pp. 247–248, 250; 9.4.1897, no. 22, pp. 259, 261; 16.4.1897, no. 23, pp. 271, 274; 23.4.1897, no. 24, pp. 279–282.

Černý, A., Za Edvardem Jelínkem. Zvláštní otisk ze Světozora čís. 1552–1557, Praha 1897.

“Česká pouť do Krakova,” Národní listy 24, 16.8.1884, no. 227, p. 2.

E. J. [E. Jelínek], “Karel Estreicher,” Světozor 15, 1.7.1881, no. 27, p. 326.

E. J. [E. Jelínek], “Vladislav L. Anczyc,” Slovanský sborník 2 1883, no. 9, pp. 475–476.

E. J. [E. Jelínek], “Ze života Bedřicha Chopina,” Dalibor 1, 5.12.1873, no. 49, p. 403.

E. J. [E. Jelínek], “Z ujazlovských sadů,” Obrazy života 3, 10.08.1873, no. 21, pp. 330–331.

Hovorka, F. L., “Některé mravy a zvyky polské,” Národní listy. Odpolední vydání 24, 14.08.1884, no. 225, pp. 1–2.

J. [E. Jelínek], “Bratři Poláci a naše Národní divadlo,” Divadelní listy 2, 10.09.1881, no. 29, pp. 255–256.

J. [E. Jelínek], “Slovanský horovatel v Polsce. Vzpomínka na A. H. Kirkora,” Slovanský sborník 6 1887, no. 6, pp. 266–271; 1887, no. 7, pp. 297–305.

Jaroszewicz-Kleindienst, B., W kręgu polonofilskiej działalności Edwarda Jelínka, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968.

Jelínek, E., “Biblijografija dzieł, rozpraw i artykułów czeskich dotyczących rzeczy polskich. (Do końca 1877 roku),” Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności 1880, t. VII, pp. 129–168.

Jelínek, E., “Biblijografija dzieł, rozpraw i artykułów czeskich dotyczących rzeczy polskich. Część druga 1878–1882,” Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności 1884, t. X, pp. 366–384.

Jelínek, E., “Bibliografija przekładów z piśmiennictwa polskiego na język czeski (do końca 1882 roku),” Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności 1884, t. X, pp. 384–449.

Jelínek, E., “Biblijografija dzieł, rozpraw i artykułów czeskich dotyczących rzeczy polskich. Część trzecia (1883–1886),” Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności 1889, t. XIII, pp. 159–181.

Jelínek, E., “Bída a milosrdenství v zemích slovanských. II.,” Národní listy 19, 16.7.1879, no. 168, p. 1.

Jelínek, E., “Bohatství a boháči v zemích slovanských. III.,” Národní listy 20, 29.01.1881, no. 24, p. 1.

Jelínek, E., “Boleslav Jablonský v Krakově,” Světozor 22, 21.09.1888, no. 44, pp. 691, 694; 5. 10. 1888, no. 45, pp. 707, 710.

Jelínek, E., “Časopisectvo polské a lužickosrbské,” Osvěta 9, 1879, no. 4, pp. 342–346 [on Polish magazines, see pp. 342–345].

Jelínek, E., “Česká pouť do Krakova 15.–18. srpna 1884,” Slovanský sborník 3, 1884, no. 10, pp. 45–49.

Jelínek, E., “Kościuszkova mohyla,” Velký slovanský kalendář na obyčejný rok 1889 18, 1888, pp. 101–102.

Jelínek, E., “Kościuszkova mohyla a kopec Unie lubelské,” Slovanský sborník 3, 1884, no. 1, pp. 45–51.

Jelínek, E., “Krakov,” Národní listy 20, 4.09.1880, no. 213, p. 1.

Jelínek, E., “Obrazy z nynější Polsky. XII. Divadelní rozhled,” Národní listy 20, 24.08.1880, no. 203, pp. 1–2.

Jelínek, E., “Obrazy z nynější Polsky. XIII. Kościuszko v hrobě a na kopci,” Národní listy 20, 16.09.1880, no. 223, p. 1.

Jelínek, E., “‘Muzeum techniczno-przemysłowe’ v Krakově,” Národní listy 20, 7.09.1880, no. 215, pp. 1.

Jelínek, E., Slovanské návštěvy. Paměti a vzpomínky, Praha 1889.

Jelínek, E., “Spis dzieł polskich na język czeski przełożonych,” Tygodnik Wielkopolski 3, 22.03.1873, no. 12, pp. 142–143; 24.08.1873, no. 34, pp. 406–407.

Jelínek, E., “Společnosti a ústavy polské, k nimž jest česká Akademie ve spojení vědeckém. I. Akademie věd v Krakově (Akademia Umiejętności w Krakowie),” Věstník České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 7, 1894, pp. 369–379.

Jelínek, E., “V jagiellońské knihovně v Krakově,” Slovanský sborník 2, 1883, no. 4, pp. 204–208.

Jelínek, E., “Vlastenecká účinnost šlechty polské,” Slovanský sborník 4, 1885, no. 4, pp. 186–197.

Jelínek, E., Vzpomínky na Boleslava Jablonského. Poslední návrat do vlasti, Praha 1881.

Jelínek, E., “Żegota Pauli,” Český časopis historický 2, 1896, p. 66.

Juřina, V., Edvard Jelínek – osobnost a dílo, [Praha 1951, dissertation, 155 pp., Jan Palach Library, Faculty of Arts, Charles University].

Kredba, V., “Ze vzpomínek na Edvarda Jelínka,” Slovanský Přehled 27, 1935, p. 405.

“K výletu do Krakova,” Příloha Národních listů 24, 11. 8. 1884, no. 222, p. 3.

“K výletu do Krakova a do Věličky,” Národní listy. Odpolední vydání 24, 13. 6. 1884, no. 163, p. 2.

“Na Vysoké Tatry,” Časopis turistů 4, August 1892, no. 8, pp. 203–216.

“Po návratu z Tater,” Časopis turistů 4, September 1892, no. 9, pp. 235–236.

“Polské hlasy o nás,” Časopis turistů 4, October 1892, no. 10, pp. 271–272; November 1892, no. 11, pp. 288–290.

“Polské hlasy o nás,” Časopis turistů 4, November 1892, no. 11, p. 288.

Pravda, E. [E. Jelínek], “Varšava a její společnost. Dojmy,” Slovanský sborník 6, 1887, no. 8, pp. 356–363.

“Výlet do Krakova,” Příloha Národních listů 24, 16.05.1884, no. 136, p. 5.

“Výlet do Tater pořádá Klub českých turistů v měsíci srpnu,” Časopis turistů 4, červenec 1892, no. 7, pp. 169–170.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.