Dwutorowy wpływ Północno-Zachodniego Pogranicza Indii Brytyjskich na brytyjską wizję imperium na przełomie XIX i XX wieku

Benedykt Żurek

Abstrakt

The dual impact of British India’s North-West Frontier on the British imperial idea at the turn of the 20th century

The article presents the dual impact of British India’s North-West Frontier on the British idea of empire. The Frontier was an imperial myth – the special interpretation of the past – which provided a pattern of behavior that should be followed by British imperial soldiers and officials. The myth itself was propagated by war correspondents and writers, such as Rudyard Kipling, but the Frontier also served as an “imperial laboratory” for a new generation of military technocrats (e.g. Charles Callwell) who could develop and describe their outlook on asymmetric warfare. The new approach to so-called small wars was a local variant of the general changes in military organization that occurred in the second half of the 19th century.

Słowa kluczowe: pogranicze, Indie Brytyjskie, konflikt asymetryczny, mit, imperium / frontier, British India, asymmetric warfare, myth, empire
References

Archiwa

Indian Office Record. British Library, London

DMO/13/2: Affairs in Turkestan. Compiled by Colonel Belayevsky of the Russian General Staff. Translated in the Intelligence Branch, War Office, under the supervision of Captain J.W. Murray, D.A.Q.M.G. with a Preface by Major-General H. Brackenbury, C.B. London: Printed at the War Office, by Harrison & Sons, 1886.

DMO/13/3: Analysis of General Kuropatkin’s Scheme for the Invasion of India. By J.M. Grierson, Captain, R.A., 1886.

DMO/13/6: Report upon the Military Situation in Transcaspia. 20th January 1886. Prepared in the Intelligence Branch, War Office by Captain J. Wolfe Murray, R.A.,

D.A.Q.M.G. London: Printed at the War Office, by Harrison & Sons, 1886.

DMO/13/12: Report of a Trip through Transcaspia and Turkestan in October, 1888. By Colonel the Hon. R.A.J. Talbot, C.B., with marginal notes prepared in the Intelligence Division, War Office. London: Printed at the War Office, by Harrison and Sons, 1889.

 

Źródła narracyjne

Beynon W.G.L., With Kelly to Chitral, London 1896.

Callwell T.E., Small Wars: Their Principles and Practice, 2nd ed., London 1906.

Churchill W., Moja młodość, tłum. T. Bieroń, Poznań 2000.

Kaye J., Lifes of Indian Officers, London 1867.

Kipling R., Kim, tłum. J. Birkenmajer, Warszawa 2009.

Kipling R., Plain Tales from the Hill, Oxford 2009.

Kipling R., The Man Who Would Be a King, Oxford 2008.

Merivale H., Life of Sir Henry Lawrence, London 1872.

Orwell G., Kipling [w:] G. Orwell, Essays, Oxford 2010.

Robertson G.S., Chitral: The Story of Minor Siege, London 1900.

Thompson H.C., The Chitral Campaign, London 1895.

Trotter L., The Life of John Nicholson: Soldier and Administrator, London 1897.

Younghusband F.E., The Relief of Chitral, London 1895.

Younghusband G., A Soldier’s Memories in Peace and War, London 1917.

Warburton R., Eighteen Years in the Khyber, 1879–1898, London 1900.

 

Opracowania

Allen Ch., Soldier Sahibs: The Men Who Made the North-West Frontier, London 2000.

Bangash S., The Frontier Tribal Belt: Genesis and Purpose under the Raj, Oxford 2016.

Biernat T., Mit polityczny, Warszawa 1989.

Campbell J., Bohater o tysiącu twarzy, tłum. A. Jankowski, Kraków 2013.

Campbell J., Potęga mitu. Rozmowy Billa Moyersa z Josephem Campbellem, tłum. I. Kania, Kraków 1994.

Cannadine D., Ornamentalism: How Britains Saw Their Empire, London 2001.

Colin Davies C., The Problem of the North-West Frontier, 1890–1908, Cambridge 1932.

Gilmour D., The Long Recessional: The Imperial Life of Rudyard Kipling, London 2003.

Heathcote T.A., The Army of British India [w:] The Oxford History of the British Army, ed. D.G. Chandler, Oxford 2003.

Hevia J., The Imperial Security State: British Colonial Knowledge and Empire-Building in Asia, Cambridge 2015.

Howard M., Wojna w dziejach Europy, tłum. T. Rybowski, Wrocław 2007.

Hyam R., Understanding the British Empire, Cambridge 2012.

MacKenzie J., Heroic Myths of Empire [w:] Popular Imperialism and the Military, 1850–1950, Manchester 1980.

MacKenzie J., Introduction [w:] Popular Imperialism and the Military, 1850–1950, ed. J. MacKenzie, Manchester 1980.

Moreman T.A., The Army in India and the Development of the Frontier Warfare, 1849–1947, London 1998.

Munkler H., Wojny naszych czasów, tłum. K. Matuszek, Kraków 2003.

Najder Z., Wstęp [w:] J. Conrad-Korzeniowski, Wybór prozy, Wrocław 2015.

Paxman J., Empire, London 2012.

Said E.W., Kultura i imperializm, tłum. M. Wyrwas-Wiśniewska, Kraków 2009.

Siewierska-Chmaj A., Mity w polityce. Funkcje i mechanizmy aktualizacji, Warszawa 2016.

Słownik języka polskiego, t. 2, red. M. Szymczak, Warszawa 1979.

Stokes E.T., The Administrators and Historical Writings on India [w:] Historians of India, Pakistan and Ceylon, ed. H. Phillips, Oxford 1961

Szacka B., Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2006.

Szacka B., Pamięć społeczna a identyfikacja narodowa [w:] Trudne sąsiedztwa. Z socjologii konfliktów narodowościowych, red. A. Jasińska-Kania, Warszawa 2001.

Trzciński Ł., Mit bohaterski w perspektywie antropologii filozoficznej i kulturowej, Kraków 2006.

Wielomski A., Mit polityczny [w:] Encyklopedia polityczna, t. 1: Myśl polityczna: główne pojęcia, doktryny i formy ustroju, red. J. Bartyzel, B. Szlachta, A. Wielomski, Radom 2007.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.