Prace Historyczne,2020, Numer 147 (1)

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa
Rok wydania: 2020

„Publikacja czasopisma naukowego „Prace Historyczne” w wersji elektronicznej i papierowej w celu upowszechnienia najnowszych badań naukowych i wprowadzenia ich wyników do obiegu międzynarodowego przez zapewnienie do nich otwartego dostępu przez Internet.” - zadanie finansowane w ramach umowy 678/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Publikacja dofinansowana ze środków przeznaczonych na działalność statutową Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Słowa kluczowe: public houses, diplomatic services, Cracow, Poland, Central Europe, Jagiellonian dynasty, inns, taverns, alehouses, Juda Tadeusz Krusiński, Persja, Safawidzi, wojna afgańsko-perska, translatoryka nowożytna, Persia, Safavid dynasty, Afghan-Persian War, early modern translation, emigracja polska we Francji, Wielka Emigracja, zakłady (fr. dépôts), polityka rządu francuskiego Ludwika Filipa I wobec wychodźstwa, Polish emigration in France, Great Emigration, refugee depots (Fr. dépôts), politics of the French government of Louis Philippe I towards exiles, Krakowskie Towarzystwo Dobroczynności, Brama Floriańska, dobroczynność, ludzie ubodzy, Cracow Charitable Society, Florian Gate, charity, poor people, Marian Smoluchowski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Lwowski, historia nauki, atomizm, Jagiellonian University, Lviv University, history of science, atomism, “Sokół, ” “Sokol, ” “Falcon, ” nest, falcon’s nest, Gymnastic Society, Tarnów, Grybów, Nowy Sącz, Stary Sącz, Wojnicz, Brzesko, Dąbrowa Tarnowska, Gorlice, Ciężkowice, Dębica, Mielec, Radomyśl Wielki, Limanowa, Pilzno, Tuchów, Zakliczyn, Nieciecza, Radłów, Żabno, Tarnów-Strusina, Strusina, Krynica, Muszyna, rally, second district, Tarnów district, Związek Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich w Austrii, handel, Izba Przemysłowo-Handlowa we Lwowie, Kongregacja Kupiecka we Lwowie, kupiectwo, Lwów, międzywojnie, trade, Trade and Industry Chamber in Lviv, Lviv Merchant Congregation, commerce, Lviv, interwar period, szkoły wyższe, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, colleges, Polish People’s Republic, National Higher Teacher Training College, szlachta, Radom, podział majątku, urząd grodzki, źródła, XVIII wiek, nobility, property division, castle court office, sources, 18th c.

Studia

Sortuj według

Diplomacy and the karczma/taberna: The role of Cracovian public houses in the diplomatic practice of the Jagiellonians (1430–1540)

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (1), s. 1-11
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.001.12455

Tłumaczenia i recepcja w Europie i Turcji prac Judy Tadeusza Krusińskiego SI o wojnie afgańsko-perskiej i upadku dynastii Safawidów

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (1), s. 13-36
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.002.12456

Zakłady (dépôts) dla emigrantów polskich w Châteauroux i departamencie Indre w latach 1831–1833

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (1), s. 37-61
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.003.12457

Opieka Krakowskiego Towarzystwa Dobroczynności nad ołtarzem i obrazem Matki Boskiej w Bramie Floriańskiej w XIX i na początku XX wieku

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (1), s. 63-85
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.004.12458

Profesor Marian Smoluchowski (1872–1917) – zapomniany rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (1), s. 87-110
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.005.12459

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Tarnowie i gniazda okręgu tarnowskiego do 1919 roku

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (1), s. 111-136
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.006.12460

Lwowska Kongregacja Kupiecka w okresie międzywojennym

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (1), s. 137-165
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.007.12461

Powstanie krakowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej i próba jej przyłączenia do Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1956 roku

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (1), s. 167-184
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.008.12462

Edycje tekstów źródłowych

Dział majątku subdelegata grodzkiego radomskiego Stanisława Rakowskiego z 1786 roku

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (1), s. 185-200
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.009.12463

Recenzje i omówienia

Ann Curthoys, Ann McGrath, How to Write History that People Want to Read, Palgrave Macmillan 2011, ss. 265

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (1), s. 201-205
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.010.12464

Michał Rogalski, Producenci margaryny? Marian Zdziechowski i polski modernizm katolicki, Kraków 2018, ss. 245

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (1), s. 207-210
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.011.12465

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.