Ostatni akt politycznej współpracy Słowian na Bałkanach. Sojusz bałkański 1912 roku

Jarosław Rubacha

Abstrakt

Last act of political cooperation of Slavs on the Balkans. Balkan alliance, 1912

The deep changes on the political map of the Balkan Peninsula, which followed after the Congress of Berlin in 1878, opened a new chapter in the relations between the nations inhabiting this region. Although the arbitrary decisions taken by the great powers increased the rivalry between the Balkan Slavs, the fact that most of the European territory of Turkey had been left within its borders undoubtedly encouraged the Bulgarians, Serbs, Montenegrins and Greeks to take measures aimed at mutual rapprochement and finding the ultimate solution to the so-called Turkish issue. Despite numerous problems, these ideas were implemented in 1912, through creating the Balkan League, but as it soon turned out, it was the last act of political cooperation between the Slav nations in Southeastern Europe.

Słowa kluczowe: sojusz bałkański, państwa bałkańskie 1912–1913, Rosja, Balkan Alliance, Balkan states 1912–1913, Russia
References

Balkanskata voĭna prez pogleda na edin frantsuzin, sŭst. S. Slavova, Ts. Doĭnova, Sofia 1977.

Batowski H., Państwa bałkańskie 1800–1923. Zarys historii dyplomatycznej i rozwoju terytorialnego, Kraków 1938.

Bickel O., Russland und die Entstehung des Balkanbundes 1912. Ein Beitrag zur Vorgrschichte des Weltkrieges. Dargestellt vorwiegend auf Grund des amtlichen Aktenmaterials, Königsberg–Berlin 1933.

Budziński J.R., Polityka zagraniczna Rosji 1907–1914, Toruń 2000.

Bŭlgarska voenna istoriia. Podbrani izvori i dokumenti, t. 2, Sofia 1984.

Der diplomatische Schriftwechsel Iswolskis 1911–1914, hrsg. F. Stieve, Bd. 1–3, Berlin 1926.

Die große Politik der europäischen Kabinette, 1871–1914. Sammlung der diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes, hrsg. J. Lepsius, A. Mendelssohn-Bartholdy, F. Thimme, Bd. 24, 27, 33, Berlin 1922–1927.

Dokumente aus russischen Geheimarchiven soweit sie bis zum 1. Juli 1918 eingegangen sind, Berlin 1919.

Fraser I.F., Pictures from the Balkan, London 1906.

Geshov I. E., Balkanskii soiuz. Vospominaniiaidokumenty, Petrograd1915.

Krzyżanowski A., Wojna bałkańska w roku 1912/13, Kraków 1913.

Mezhdunarodnyie otnosheniia v epokhu imperializma. Dokumenty iz arkhivov tsarskogo i Vremennogo pravitel'stv 1878–1917 gg., seriia 2: 1900–1913, t. 18–19, Moskva–Leningrad 1938–1940.

Miecznik A., Macedonja i Macedończycy, Warszawa 1904.

Österreich-Ungarns Aussenpolitik von bosnischen Krise 1908 bis zum Kriegsausbruch 1914. Diplomatische Aktenstücke des Österreich-Ungarischen Ministeriums des Äusseren, ausg. L. Bittner, A.F. Pribram, H. Srbik, H. Übersberger, Bd. 2, Wien–Leipzig 1930.

Poincaré R., Geneza wojny światowej. Sześć odczytów w Paryżu w 1921 r., Kraków 1921.

Roloff G., Die Entstehung des Balkanbundes von 1912, Giessen 1922.

Rubacha J., Malinowski A., Giza A., Historia Bułgarii 1870–1915. Materiały źródłowe z komentarzami, t. 1, Warszawa 2006.

Schröder W., England, Europa und der Orient, Stuttgart 1938.

Semov M., Pobediteliat prosi mir. Balkanskite voĭni 1912–1913, Sofia 1995.

Siebert B. von, Diplomatische Aktenstücke zur Geschichte der Ententepolitik der Vorkriegsjahre, Berlin 1921.

Stanev N., Istoriia na nova Bŭlgariia 1878–1928, Sofia 1929.

Statelova E., Popov R., Tankova V., Istoriia na bŭlgarskata diplomatsiia 1879–1913 g., Sofia 1994.

Tanty M., Konflikty bałkańskie w latach 1878–1918, Warszawa 1968.

Tanty M., Rosja wobec wojen bałkańskich 1912–1913, Warszawa 1970.

Toshev A., Balkanskite voĭni, t. 1, Sofia 1929.

Wituch T., Tureckie przemiany. Dzieje Turcji 1878–1913, Warszawa 1980.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.