Relationships between Czech and Slovak scholars between the years of 1850 and 1882

Zuzana Kudzbelová

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.