Bulgarian-Serbian rapprochement in 1904 as the basis for the unification of the South Slavs. Remarks on Boncho Boev’s federalist concepts

Krzysztof Popek

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.