Publikacje literatury polskiej w serbskim ruchu księgarsko-wydawniczym w latach 70.-90. XIX wieku

Petar Bunjak

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.