O słoweńskich zainteresowaniach Bułgarami i Bułgarią (1850-1908)

Peter Vodopivec

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.