Polacy w słowackiej publicystyce i polityce od lat 30. do 60. XIX wieku

Dušan Škvarna

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.