Prace Historyczne,2020, Numer 147 (3)

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik
Rok wydania: 2020

„Publikacja czasopisma naukowego „Prace Historyczne” w wersji elektronicznej i papierowej w celu upowszechnienia najnowszych badań naukowych i wprowadzenia ich wyników do obiegu międzynarodowego przez zapewnienie do nich otwartego dostępu przez Internet.” - zadanie finansowane w ramach umowy 678/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Publikacja dofinansowana ze środków przeznaczonych na działalność statutową Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Studia

Sortuj według

Patronat świętego Olafa nad kupcami morskimi i jego przejawy w testamentach lubeckich Bergenfahrer

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (3), s. 451-471
Data publikacji online: 6 listopada 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.025.12479

Badania nad konfederacją gołąbską we współczesnej historiografii

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (3), s. 473-489
Data publikacji online: 6 listopada 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.026.12480

Gospodarcze skutki okupacji Galicji przez wojsko rosyjskie w 1809 roku

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (3), s. 491-503
Data publikacji online: 6 listopada 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.027.12481

Pożegnanie z łotrem? Yuan Shikai w świetle nowych badań

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (3), s. 505-527
Data publikacji online: 6 listopada 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.028.12482

Sejmowe projekty tworzenia szkół ludowych dla polskiej mniejszości narodowej w Galicji Wschodniej. Przyczynek do historii stosunków polsko-ukraińskich na początku XX wieku

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (3), s. 529-542
Data publikacji online: 6 listopada 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.029.12483

Michał Bobrzyński kontra Roman Dmowski: historiograficzno- -polityczny dwugłos na temat wskrzeszenia państwa polskiego

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (3), s. 543-568
Data publikacji online: 6 listopada 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.030.12484

Lotniska komunikacyjne w Polsce po 1918 roku

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (3), s. 569-596
Data publikacji online: 6 listopada 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.031.12485

Konspiratorzy w Policji Polskiej i Polskiej Policji Kryminalnej w Krakowie w latach 1939‒1945

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (3), s. 597-618
Data publikacji online: 6 listopada 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.032.12486

Poland and Japan ‒ the impact of the Cold War on bilateral relations

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (3), s. 619-635
Data publikacji online: 6 listopada 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.033.12487

Ochrona” infrastruktury gospodarczej KWK „Katowice” przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 80. XX w. (ze szczególnym uwzględnieniem sprawy obiektowej o kryptonimie „Carbon”)

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (3), s. 637-656
Data publikacji online: 6 listopada 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.034.12488

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.