Prace Historyczne,2021, Numer 148 (3)

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik
Rok wydania: 2021

Na okładce: Collegium Witkowskiego (fot. Katarzyna Mróz-Jaskuła)

Publikacja sfinansowana ze środków przeznaczonych na działalność naukową Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Słowa kluczowe: historia kuchni antycznej i bizantyńskiej, historia medycyny antycznej i bizantyńskiej, Antimus, De observatione ciborum, story of ancient and Byzantine culinary art, history of ancient and Byzantine medicine, Anthimus, bitwa pod Warną, Władysław Warneńczyk, kroniki, XV–XVI stulecie, piśmiennictwo historyczne, Battle of Varna, Władysław of Varna, chronicles, 15th–16th century, historical writing, II rozbiór, Kraków, gen. Józef Wodzicki, wojsko koronne, fortyfikacje, Second Partition of Poland, Cracow, general Józef Wodzicki, the crown military forces, fortifications, Russo-Turkish War of 1877–1878, war victims, historiography, Bulgaria, Turkey, the Balkans, pacyfizm, antymilitaryzm, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Europa Zachodnia, pacifism, antimilitarism, Great Britain, Germany, France, Western Europe, minority protection, Permanent Court of International Justice, League of Nations, German-Polish relations, Centralne Laboratorium Przemysłu Tytoniowego, przemysł tytoniowy, uprawa tytoniu, doświadczalnictwo tytoniowe, Central Tobacco Industry Laboratory, tobacco industry, tobacco cultivation, tobacco experimentation, historia życia, mikrohistoria, teoria biegu życia, analiza jakościowa, biografistyka, life history, microhistory, life course theory, quality analysis, biographical studies, Quirini de Saalbrück, Kirkcaldy, Szkocja, Dowództwo Obozów i Oddziałów Wojska Polskiego w Szkocji, działalność kulturalno-oświatowa Wojska Polskiego, druga wojna światowa, Scotland, Command of the Polish Camps and Units of the Polish Armed Forces in Scotland, cultural and educational activity of the Polish Army, World War II

Studia

Sortuj według

Kilka słów o pewnym słodkim sosie, czyli o dietetyce i materia medica w De observatione ciborum Antimusa

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (3), s. 437-461
Data publikacji online: 24 listopada 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.032.14008

Pamięć o bitwie pod Warną w polskich źródłach historiograficznych do końca XVI wieku

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (3), s. 463-486
Data publikacji online: 24 listopada 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.033.14009

Prusacy podchodzą pod Wawel – plany obrony Krakowa z wiosny 1793 roku

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (3), s. 487-514
Data publikacji online: 24 listopada 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.034.14010

Liberation and exile: The fate of civilians during the Russo-Turkish War of 1877–1878 in Bulgarian and Turkish historiography

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (3), s. 515-533
Data publikacji online: 24 listopada 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.035.14011

Pacyfizm i antymilitaryzm w Europie Zachodniej w latach 1918–1939 

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (3), s. 535-558
Data publikacji online: 24 listopada 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.036.14012

The Permanent Court of Justice and the German minority in Poland (1923–1934)

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (3), s. 559-579
Data publikacji online: 24 listopada 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.037.14013

Kształtowanie się ogólnopolskiej placówki naukowo-badawczej przemysłu tytoniowego – powstanie Centralnego Laboratorium Przemysłu Tytoniowego

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (3), s. 581-601
Data publikacji online: 24 listopada 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.038.14014

Między kulturą a naturą. O perspektywie historii życia słów kilka

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (3), s. 603-621
Data publikacji online: 24 listopada 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.039.14015

Edycja tekstu źródłowego

[Eugeniusz Quirini de Saalbrück], Kirkcaldy. Polska gwiazdka w Szkocji w 1940 roku

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (3), s. 623–639
Data publikacji online: 24 listopada 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.040.14016

Recenzje i omówienia