Stutthof – od miejsca odosobnienia do obozu koncentracyjnego. O historii zamkniętej w albumie fotograficznym na marginesie lektury pracy Dwie godziny w listopadzie… Wizyta Heinricha Himmlera w obozie Stutthof 23 listopada 1941 roku: geneza, przebieg, konsekwencje Marcina Owsińskiego

Alicja Bartnicka

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.