Prace Historyczne,2021, Numer 148 (4), Poland and Hungary between the Habsburgs and the Ottomans: Chapters from the History of Poland and Hungary from the Middle Ages to the Modern Age

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik
Rok wydania: 2021
Redaktorzy zeszytu 4: Sándor Papp, Stanisław A. Sroka, Gellért Ernő MartonPolonia

Na okładce: Edward Wells, A new map of present Poland, Hungary, Walachia, Moldavia, Little Tarta­ry &c.: shewing their principall divisions, chief cities, towns, rivers &c., miedzoryt, Oxford, ca 1700; https://polona.pl/item/a-new-map-of-present-poland-hungary-walachia-moldavia-little-tartary-c-shewing,ODIxNDgwMg/0/#info:metadata

Publikacja dofinansowana ze środków przeznaczonych na działalność statutową Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Polish and Hungarian Historical Tradition in the Hungarian-Polish Chronicle

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (4), s. 649–659
Data publikacji online: 10 grudnia 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.042.14018

Serbia and Hungary in Theodore Spandounes’s Work On the Origin of the Ottoman Emperors

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (4), s. 661–671
Data publikacji online: 10 grudnia 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.043.14019

The Political Career of Gáspár Bekes and Ferenc Wesselényi in Poland-Lithuania during the Reign of Stefan Batory

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (4), s. 673–686
Data publikacji online: 10 grudnia 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.044.14020

Transylvania’s and Poland’s Participation in the Struggles between the Moldavian Voivode Family, the Movilăs, and the Wallachian Voivode Radu Şerban

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (4), s. 687–701
Data publikacji online: 10 grudnia 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.045.14021

Ego-network of István Bocskai in the Light of His Correspondence (1576–1598)

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (4), s. 703-717
Data publikacji online: 10 grudnia 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.046.14022

Three Hungarian Diplomats’ Emissary Diaries – A Comparative Analysis of Emissary Diaries of János Rimay, Gáspár Tassy and Mihály Tholdalagi in the Context of the 1627 Peace Treaty of Szőny

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (4), s. 719–730
Data publikacji online: 10 grudnia 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.047.14023

The Habsburg and Transylvanian Aims Related to the Campaign of the Ottomans against the Polish-Lithuanian Commonwealth (1634)

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (4), s. 731–743
Data publikacji online: 10 grudnia 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.048.14024

Thirty Years in the Service of the Habsburgs: Insight into the Devoted Work of the Turkish Dragoman (Interpreter) Johann Adam Lachowitz (1678–1709)

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (4), s. 745–767
Data publikacji online: 10 grudnia 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.049.14025

Suggestions on an Editorial Guideline for the Latin Language Peace Treaties between the Habsburg and the Ottoman Empire Based on the 18th-century Case Study

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (4), s. 769–794
Data publikacji online: 10 grudnia 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.050.14026

Fellow Citizens or Aliens? Galician Refugees during the First World War in Hungary

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (4), s. 795–812
Data publikacji online: 10 grudnia 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.051.14027

Polish Contributors to the Modern Turkish State

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (4), s. 813–823
Data publikacji online: 10 grudnia 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.052.14028

The “Storms and Turns of History”: Emigration Narratives in the 20th Century in Polish and Hungarian History Textbooks

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (4), s. 825–832
Data publikacji online: 10 grudnia 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.053.14029

Artykuły recenzyjne

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.