Book review: Marcin Marynowski, Kupcy z Polski na mołdawskich i siedmiogrodzkich szlakach handlowych w XV–XVIII wieku. Historio­grafia i źródła rumuńskojęzyczne (Polish Merchants on Moldavian and Transylvanian Trade Routes in the 15th–18th Centuries. Historiography and Romanian-language Sources), Wydawnictwo Naukowe Towarzy­stwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Przemyśl 2018, pp. 303 + 6 maps

Tomasz Pudłocki

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.