Polish Contributors to the Modern Turkish State

Karolina Wanda Olszowska

Abstrakt

Poles have found a place of refuge in Turkey (the Ottoman Empire) for centuries. For example, there is a village near Istanbul, Polonezköy (former Adampol), which was especially created with the Poles on the search for a second home in mind. When one considers the Polish community in Turkey during and after the Second World War, the contributions made by the Polish engineers to the development and expansion of the Turkish aviation and industry are often forgotten. The assistance that Turkey provided Poles with during the war as a ‘friendly’ neutral country has also been overlooked. Although, there were relatively few Poles living in Turkey during this period, they played a vital role in the development of the country. Nowadays they barely receive a mention. For the most part, their accomplishments have been overlooked. The aim of this paper is to draw attention to the shared past and to the period when these two countries came to each other’s assistance once more.

Słowa kluczowe: Turkey, Polish contributors, the Second World War, IRO
References

Primary Sources

Archives Nationales de France, Pierrefitte-sur-Seine, Archives of the I.R.O. – AJ 43.

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi 30.18.1.2 Decisions of the Council of Ministers, 1920–1975.

The National Archives in London, Foreign Office – FO 371.

The Polish Institute and Sikorski Museum in London, A.11.E, Ministry of Foreign Affairs; A.12., Staff of the Commander-in-Chief and the Ministry of Military Affairs, 1939–1948.

T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü BCA 030180102931027 [in:] Yoldaki Elçi Osmanlıdan günümüze Türk-Leh ilişkileri / Poseł w drodze. Stosunki turecko-polskie od czasów osmańskich do dnia dzisiejszego, İstanbul 2014.

Primary Sources Published

Grammatica Turcia-Latina, İstanbul 1658.

Djelaleddine M., Turcs Anciens et Modernes, Constantinople 1869.

Sokolnicki M., Dziennik ankarski 1939–1942, vol. I, Londyn 1965.

Sokolnicki M., Dziennik ankarski 1943–1946, vol. II, Londyn 1974.

Türkçe-Latince Sözlük, İstanbul 1658.

Ufki A., Mecmua-i Saz ü Söz, İstanbul 1650.

Literature

600 lat kontaktów polsko-tureckich 1414–2014, katalog wystawy, Warszawa 2014.

Baş O.F., “THK Uçak Fabrikası ve Polonyalıların Rolü,” Mühendis ve Makina 2014, no. 55, pp. 36–42.

Birbudak T.S., Akbaba B., “II. Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de Bulunan Polonyalılar,” Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi 2018, no. 62.

Dopierała K., Adampol-Polonezköy. Z dziejów Polaków z Turcji, Poznań 1983.

Dopierała K., Emigracja polska w Turcji w XIX i XX wieku, Lublin 1988.

Kodal T., “Türk Arşiv Belgelerine Göre II. Dünya Savaşı (1939–1945) Yıllarında Türkiye Üzerinden Filistin’e Yahudi Göçleri,” Atatürk Üniversitesi Atatürk Dergisi 2007, no. 5.

Kołodziejczyk D., “Komşuluktan Kardeşliğe: Osmanlı-Polonya ve Türkiye-Polonya Tarihi İlişkilerinden Birkaç Manzara” [in:] 600. Yılında Türkiye-Polonya İlişkileri Sempozyumu Bildirileri, ed. H. Topaktaş, Ankara 2014.

Lewis B., Narodziny nowoczesnej Turcji, Warszawa 1972.

Łątka J.S., Polacy w Turcji, Lublin 1980.

Odabaşı A., Mustafa Celaleddin Paşa ve Eski ve Yeni Türkler, İstanbul 2014.

Olszowska K., “The Protection Provided by International Refugee Organizations in Turkey in the Immediate Post-war Period,” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 2019, no. 3, pp. 607–619.

Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı, MEB Yayınları, İstanbul 2018.

Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı, Tuna Yayınları, İstanbul 2019.

Pawlina A., “Wojciech Bobowski (Ali Ufki) – Polak na osmańskim dworze” [in:] Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia, eds. G. Czerwiński, A. Konopacki, Białystok 2017.

Sękowski P., “Activity of the International Community in Europe after the Second World War within the Scope of the International Refugee Organization as a Model of the Aid Action Towards Refugees,” Securitologia 2017, no. 3.

Stachowski M., “Kowalski, Caferoğlu und die Universität Stambul,” Türk Dilleri Araştιrmalarι 1998, no. 8.

Topaktaş H., “Polonezköy (Adampol) 1842–1922 – Kurulus, Tabiyet Meselesi, İmar Faaliyetleri ve Sosyal Hayat,” Belleten 2015.

Turan Ş., Atatürk’ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar, Ankara 1999.

Unat K., “Atatürk Sonrası Türkiye” [in:] Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, ed. T.F. Ertan, Ankara 2012.

“Üzerinden Filistin’e Yahudi Göçleri,” Atatürk Üniversitesi Atatürk Dergisi 2007, no. 5.

Vasileva D., “Bulgarian Turkish Emigration and Return,” International Migration Review, 1992, no. 26.

Ziółkowski P., Adampol (Polonezkioj) Osada Polska w Azji Mniejszej – Zapiski historyczne, Poznań 1929.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.