Prace Historyczne,2022, Numer 149 (3), Śladami dziedzictwa muz. Katedra i Zakład Historii Kultury i Oświaty na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1920–2021

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik
Rok wydania: 2022
Redakcja zeszytu: Tomasz Pudłocki, Maria Stinia

Na okładce: Sala wykładowa Zakładu Historii Kultury i Oświaty na Uniwersytecie Jagiellońskim (zdjęcie współczesne, fot. T. Pudłocki)

Publikacja dofinansowana ze środków przeznaczonych na działalność naukową Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

W stulecie powołania Katedry Historii Kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim 1920–2020

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 415-417
Data publikacji online: 30 listopada 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.022.16114

Katedra i Seminarium Historii Kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim 1920–1934

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 419-439
Data publikacji online: 30 listopada 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.023.16115

Powstanie i działalność Katedry Historii Nauki i Oświaty w latach (1945) 1957–1970

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 441-470
Data publikacji online: 30 listopada 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.024.16116

Na przełomie epok. Historia Zakładu Historii Oświaty i Kultury w latach 1970–1997

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 471-515
Data publikacji online: 30 listopada 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.025.16117

Zakład Historii Oświaty i Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego – wobec wyzwań nauki na początku trzeciego milenium

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 517-551
Data publikacji online: 30 listopada 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.026.16118

Biogramy

Stanisław Kot

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 553-560
Data publikacji online: 30 listopada 2022

Henryk Barycz

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 561-568
Data publikacji online: 30 listopada 2022

Jan Hulewicz

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 569-575
Data publikacji online: 30 listopada 2022

Leszek Hajdukiewicz

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 577-584
Data publikacji online: 30 listopada 2022

Kamilla Mrozowska

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 585-595
Data publikacji online: 30 listopada 2022

Renata Dutkowa

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 597-602
Data publikacji online: 30 listopada 2022

Julian Dybiec

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 603-610
Data publikacji online: 30 listopada 2022

Andrzej Kazimierz Banach

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 611-615
Data publikacji online: 30 listopada 2022