Julian Dybiec

Maria Stinia

Abstrakt
References

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydział Filozoficzny (WF II), teczka akt doktorskich Juliana Dybca

 WF II 121, teczka akt habilitacyjnych Juliana Dybca

 Dział Spraw Osobowych (DSO I), Julian Dybiec

A.K. Banach, Sylwetka naukowa Profesora Juliana Dybca [w:] Virtuti et ingenio. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Julianowi Dybcowi, Kraków 2013, s. 9–16.

W. Szymborski, Bibliografia publikacji prof. dr. hab. Juliana Dybca [w:] Virtuti et ingenio. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Julianowi Dybcowi, Kraków 2013, s. 17–40.

W. Szymborski, Wykaz prac magisterskich napisanych pod kierunkiem prof. dr. hab. Juliana Dybca [w:] Virtuti et ingenio. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Julianowi Dybcowi, Kraków 2013, s. 41–50, J. Dybiec, Z Łącka w świat, „Almanach Łącki” 2010, nr 12, s. 63–91.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.