Henryk Barycz

Tomasz Pudłocki

Abstrakt
References

Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

K III – 161, Henryk Barycz (materiały w porządkowaniu)

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

sygn. S II 619, Henryk Barycz

XIII Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum (typu humanistycznego) w Mielcu za rok szkolny 1924/1925, Mielec 1925, s. 4.

XIV Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum (typu humanistycznego) w Mielcu za rok szkolny 1925/1926, Mielec 1926, s. 4.

A.K. Banach, Henryk Barycz (1901–1994) [w:] Uniwersytet Jagielloński. Złota księga Wydziału Historycznego, red. J. Dybiec, Kraków 2000, s. 403–414

A.K. Banach, Henryk Barycz – historyk kultury, nauki i oświaty [w:] Polacy i świat, kultura i zmiana. Studia historyczne i antropologiczne ofiarowane profesor Halinie Florkowskiej-Frančić, red. J. Lencznarowicz, J. Pezda, A.A. Zięba, Kraków 2016, s. 310–322.

J. Dybiec, Bibliografia prac Henryka Barycza za lata 1966–1993, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1995, R. 40, z. 1, s. 135–159.

J. Dybiec,  Henryk Barycz (26 VI 1901–9 III 1994), „Studia Historyczne” 1994, R. 37, nr 4, s. 583–585.

J. Dybiec, Henryk Barycz (1901–1994), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1995, R. 40, nr 1, s. 135–159.

J. Dybiec, Na 120-lecie urodzin prof. Henryka Barycza (1901–1994), „Studia Sandecjana” 2020, t. 1, s. 351–360. 

Henryk Barycz 1901–1994. Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 22 czerwca 2001 r., red. R. Majkowska, Kraków 2004.

L. Hajdukiewicz, Bibliografia prac prof. Henryka Barycza 1923–1966, „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej”, seria A, 1968, z. 12, s. 11–44. 

L. Hajdukiewicz, Henryk Barycz (1901–1994), „Acta Universitatis Iagellonicae” 1994, R. 11, nr 6, s. 14–16.

Poczet członków Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1872–2000, red. R. Majkowska, Kraków 2006, s. 25.

K. Samsonowska, Powstanie i działalność Katedry Historii Nauki i Oświaty w latach (1945) 1957–1970 (w tym tomie).

J. Śląski, Henryk Barycz (1901–1994). Spojrzenia w przeszłość polsko-włoską, „Przegląd Humanistyczny” 1999, t. 3, s. 15–29.

J. Tazbir, Henryk Barycz (26 VI 1901–9 III 1994), „Kwartalnik Historyczny” 1994, R. 101, nr 3, s. 128–131.

J. Tazbir, Henryk Barycz 1901–1994, „Nauka” 1994, nr 3, s. 251–259.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.