Stanisław Kot

Krystyna Samsonowska

Abstrakt
References

H Barycz, Stanisław Kot – życie i dzieło [w:] S. Kot, Polska Złotego Wieku a Europa. Studia i szkice, Warszawa 1987, s. 5–88.

J. Draus, Oświata i nauka polska na Bliskim i Środkowym Wschodzie 1939–1950, Lublin 1993.

J. Draus, Stanisław Kot − historyk kultury i wychowania, „Roczniki Nauk Społecznych” 1996, t. XXIV, z. 2, s. 335–355.

J. Dybiec, Stanisław Kot (1885–1975) [w:] Złota księga Wydziału Historycznego, red. J. Dybiec, Kraków 2000, s. 259–270.

J. Gmitruk, Z. Hemmerling, J. Salkowski, W kraju i na emigracji. Materiały z londyńskiego archiwum ministra prof. Stanisława Kota (1939–1943), Warszawa 1989.

Z. Pietrzyk, Stanisław Kot – uczony i polityk. Katalog wystawy z 1997 r. w Bibliotece Jagiellońskiej, Kraków 1997.

T.P. Rutkowski, Stanisław Kot 1885–1975, Warszawa 2000.

T. Sulimirski, Fundusz Kultury Narodowej 1939–1946. Nauka polska na obczyźnie 1939–1960, t. III, Londyn 1967.

J. Świeboda, Dzieje I Gimnazjum w Rzeszowie w latach 1786–1918, Rzeszów 1984.

Stanisław Kot – uczony i polityk. Pokłosie sesji naukowej, red. A. Fitowa, Kraków 2001.

W. Weintraub, O współczesnych i o sobie. Wspomnienia, sylwetki, szkice literackie, Kraków 1994, s. 458–491.

W. Weintraub, Stanisław Kot (1885–1975), „Kultura” 1976, nr 3, s. 108–136.

E. Wilk, Profesor Stanisław Kot. Życie i dzieło, Londyn 1976.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.