W stulecie powołania Katedry Historii Kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim 1920–2020

Tomasz Pudłocki,

Maria Stinia

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.