Obraz wojny w Wietnamie w komiksie The Other Side

Patryk Masny

Abstrakt

Representations of the Vietnam War in the comic book The Other Side

The purpose of this article is to present the portrait of the Vietnam War (1965–1975) in the comic book The Other Side by Jason Aaron and Cameron Stewart, from the point of view of the historian researching this conflict. I analyze this comic in two dimensions: juxtaposing its narrative with historical reality and with other narratives about the Vietnam War present in American culture. I examine if The Other Side repeats some of the “Vietnam war myths” as well, especially because of the claims of its authors. I take a closer look to discern what interpretation of the history of the Vietnam War was made in the comic. I also present how the authors used events, characters and historical terms to give their work an anti-war overtone. The influence of fiction, memoirs and works of writers such as Ambrose Bierce, Gustav Hasford as well as the reporter group called Snuffies on the final shape of the comic is also discussed.

Słowa kluczowe: Jason Aaron, Cameron Stewart, The Other Side, komiks, komiks wojenny, wojna w Wietnamie, Gustav Hasford, comic book, war comic, Vietnam war
References

Źródła

Aaron Jason, scen., Stewart Cameron, rys., The Other Side, Portland 2017.

Hasford Gustav, The Short Timers, Toronto-New York-London 1988.

Herr Michael, Depesze, Kraków 2016.

Vietnamese Superstitions, https://vva.vietnam.ttu.edu/repositories/2/digital_objects/147438 [9.05.2022].

 

Źródła filmowe

Czas Apokalipsy. Powrót, reż. Francis Ford Coppola, 1979-2001.

Full Metal Jacket, reż. Stanley Kubrick, 1986.

Hearts of Darkness. A Filmmaker's Apocalypse, reż. Fax Bahr, George Hickenlooper i Eleanor Coppola, 1991.

 

Opracowania

Benken Przemysław, Ap Bac 1963 - Binh Gia 1964. Dwie bitwy, które zmieniły bieg wojny w Wietnamie, Zabrze-Tarnowskie Góry 2018

Benken Przemysław, Ofensywa Tet 1968. Studium militarno-polityczne, Szczecin 2014.

Bierce Ambrose, Diabli Dykcjonarz, Kraków 2019.

Copik Ilona, Historia z komiksem! - o edukacyjnych walorach komiksu jako medium, "Nauczyciel i Szkoła", 2019, nr 1(65), s. 151-166.

Ciołkiewicz Paweł, Komiksowe oblicza wojny. Przyczynek do analizy biograficznych narracji wojennych, "Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka", 2017, nr 2(95), s. 195-212.

Ciołkiewicz Paweł, Podróż superbohatera: przyczynek do analizy opowieści superbohaterskich, "Kultura i Wychowanie" 2013, nr 5, s. 87-103.

Czaja Justyna, W poszukiwaniu śladów przeszłości - komiks jako medium małej i wielkiej historii, "Images", 2015, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/i/article/view/5159/5251  [12.05.2022].

Dmochowski Artur, Wietnam 1962-1975, Warszawa 2004.

Gajewska Grażyna, Słowo-obraz-pamięć w labiryntach komiksu, "Biblioteka" 2008, nr 12(21), s. 101-115.

Janik Gaweł, Komiks w służbie historii. Zagłada ucieleśniona na kartach komiksu Epizody z Auschwitz: Nosiciele tajemnicy, "Kultura popularna" 2019, nr 3(61), s. 6-15

Kołsut Rafał, Kreski w kamasze - rysunkowe przemiany wizerunku żołnierzy US Armed Forces, [w:] Dyskursy imperiów, red. M. Nawrockiego, Kraków 2018, s. 175-195

Kodosky Robert J., Holy Tet Westy!: Graphic Novels and the Vietnam War, “Journal of Popular Culture" 2011, Vol. 44, Issue 5, s. 1047-1066.

Lichtblau Krzysztof, Polski komiks wojenny z czasów PRL-u, https://studiahistoricolitteraria.up.krakow.pl/article/view/3919/3669 [12.05.2022]

Lichtblau Krzysztof, Pozdrowienia z Jugosławii, "Wojny i Konflikty. Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość" 1 (1) 2016, s. 48-61.

Lewandowski Wojciech, Siedem małych słów. Obraz wojny wietnamskiej w komiksie Kaznodzieja Gartha Ennisa i Steve’a Dillona [w:] 50 twarzy popkultury, red. K. Olkusz, Kraków 2017, s. 623-640.

Masny Patryk, Bitwa o Hue 31 I - 24 II 1968, Zabrze-Tarnowskie Góry 2016.

Masny Patryk, Czas Apokalipsy? Obraz wojny w Wietnamie ukazany w Czasie Apokalipsy, Full Metal Jacket i Depeszach Michaela Herra, [w:] Między prawdą a zwątpieniem. W poszukiwaniu obrazów przeszłości, red.: K. Chmielewska i N. Bociański, Częstochowa 2021, s. 23-33.

McCloud Scott, Understanding Comics: The Invisible Art, New York 1994.

Murphy Edward F., Semper Fi. Vietnam, New York 2003.

Ostaszewski Piotr, Wietnam. Najdłuższy konflikt powojennego świata 1945-1975, Warszawa 2000.

Pimlott John, Wojna w Wietnamie, Warszawa 1993.

Rollins Peter, Using Popular Culture to Study the Vietnam War, [w:] Why We Fought. America’s Wars in Film and History, red. P.C. Collins, J.E. O’Connor, Lexington 2008, s. 367-389.

Ross Matthew, Haunted by the Ghosts of Pickett’s Charge. Echoes of the Civil War in Two Novels by Vietnam Veterans, “Southern Cultures" 2015, Vol. 21, No. 2, s. 67-83.

Rucińska Magdalena, Małe wielkie historie komiksowe a komiks historyczny, "Zeszyty Komiksowe" 2011, nr 12, s. 40-43

Sęk-Iwanek Matylda, Obrazy wojny w powieści graficznej, "Studia Politicae Universitatis Silesiensis", https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/18204/1/Sek-Iwanek_Obrazy_wojny.pdf [12.05.2022]

Słowiak Jarema, Khe Sanh 1968: amerykańskie i wietnamskie poszukiwania rozstrzygającej bitwy, Zabrze-Tarnowskie Góry 2017.

Słowiak Jarema, Poparcie, pogarda, obojętność. Zmiana obrazu wojny wietnamskiej w amerykańskim kinie, "Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ - Nauki Społeczne" Kraków 2016, nr 12, s. 157-171.

Stachowiak Janusz, Z Hanoi do Hollywood, czyli ewolucja filmu antywojennego z Wietnamem w tle, "Panoptikum" 2008, nr 7(14), s. 274-295.

The Encyclopedia of the Vietnam War. A Political, Social, and Military History, red. S. C. Tucker, Santa Barbara-Denver-Oxford 2011.

Timofiejuk Paweł, O komiksie historycznym na świecie, "Zeszyty Komiksowe" 2011, nr 12, s. 87-89

Wiest Andrew, Inna Wojna - próba obiektywnej oceny armii Republiki Wietnamu, w: "Studia nad wojnami w Indochinach",tom II, red. P. Benken i J. Słowiak, Zabrze-Tarnowskie Góry 2014, s. 61-85.

Wiest Andrew, Vietnam’s Forgotten Army. Heroism and Betrayal in the ARVN, New York-London 2008.

 

Netografia

Aaron Jason, The Vietnam War in Comics: The Good, the Bad and THE OTHER SIDE, https://www.cbr.com/jason-aaron-on-the-vietnam-war-in-comics-the-good-the-bad-and-the-other-side/ [19.10.2021].

Ambrose Bierce, 1842-1914,https://www.poetryfoundation.org/poets/ambrose-bierce

Baza danych https://www.cbr.com

Baza danych https://comicvine.gamespot.com

Baza danych https://www.imdb.com

Biogram Audie Murphy, https://www.arlingtoncemetery.mil/Explore/Notable-Graves/Medal-of-Honor-Recipients/World-War-II-MoH-recipients/Audie-Murphy

Biogram Cameron Stewart, https://comicvine.gamespot.com/cameron-stewart/4040-42774/

Biogram Dale Dye, https://vmeconnect.org/staff/dale-dye-usmc-vet-actor-technical-consultant

Biogram Jason Aaron, https://comicvine.gamespot.com/jason-aaron/4040-42496/

Blog Jasona Aarona, http://jasoneaaron.blogspot.com

Boska Komedia, https://lektury.gov.pl/czytaj/boska-komedia

Ciotti Paul, Michael Herr: A man of few words: What is a great American writer doing holed up in London, and why has He been so quiet all these years?, http://articles.latimes.com/1990-04-15/magazine/tm-2121_1_michael-herr

Hernandez Chris, Legends of the Old Corps: Gustav Hasford and the “Snuffies", https://www.breachbangclear.com/legends-of-the-old-corps-the-snuffies/

https://www.comichron.com/monthlycomicssales.html?fbclid=IwAR2qqf7rIGL2ZMDnMlcbDgRMak2LAc--J0nV_2GIIzYMTo0XlWkIw49gqL0

Dhammapada. Ścieżka Prawdy Buddy, tł. Z. Becker, https://mahajana.net/teksty/dhammapada.pdf

Fantastic Forum Interview with Jason Aaron, https://www.youtube.com/watch?v=ueMwsi9lWdw

Interview With Artist Cameron Stewart: Part One, https://comicvine.gamespot.com/cameron-stewart/4040-42774/forums/interview-with-artist-cameron-stewart-part-one-534433/

The Other Side,www.imagecomics.com/press-releases/eisner-nominated-miniseries-the-other-side-collected-in-deluxe-hardcover-th

Richards Dave, Descent into Hell: Aaron talks "The Other Side", https://www.cbr.com/descent-into-hell-aaron-talks-the-other-side/

The Other Side #1 Preview. War is Hell,https://www.ign.com/articles/2006/09/11/the-other-side-1-preview

The Other Side: Special Edition, https://comicvine.gamespot.com/the-other-side-special-edition-1-hc/4000-617825/

Welcome to The Other Side. Jason Aaron talks about viewing the Vietnam War through the eyes of the enemy,https://www.ign.com/articles/2006/09/06/welcome-to-the-other-side

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.