Prace Historyczne,2007, Numer 134

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa
Rok wydania: 2007
Redaktor naczelny serii historycznej: Krzysztof Baczkowski
Recenzent: Danuta Quirini-Popławska

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Konsencjusz Młodszy z Narbo – przedstawiciel elity intelektualnej późnoantycznej Galii (V wiek)

Prace Historyczne, 2007, Numer 134, s. 7-24
Data publikacji online: 2007

Geneza i ewolucja dogmatu teologicznego sekty bogomiłów (X–XII wiek)

Prace Historyczne, 2007, Numer 134, s. 25-40
Data publikacji online: 17 lutego 2007

Obrona Rodos w 1480 roku

Prace Historyczne, 2007, Numer 134, s. 41-54
Data publikacji online: 2007

Działalność społeczna i kulturalna Zofii Potockiej

Prace Historyczne, 2007, Numer 134, s. 55-64
Data publikacji online: 2007

Przyczyny śmierci mieszkańców parafii bolechowickiej w latach 1821– –1841 w świetle parafialnych ksiąg zmarłych

Prace Historyczne, 2007, Numer 134, s. 65-80
Data publikacji online: 2007

Wileńscy kolekcjonerzy zabytków i pamiątek historycznych na przełomie XIX–XX wieku

Prace Historyczne, 2007, Numer 134, s. 81-90
Data publikacji online: 2007

Studium Kolonialne Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prace Historyczne, 2007, Numer 134, s. 91-103
Data publikacji online: 2007

Powstanie Izby Rzemieślniczej w Krakowie

Prace Historyczne, 2007, Numer 134, s. 105-121
Data publikacji online: 2007

Czołowi politycy i wojskowi III Republiki w świetle pol- skiej opinii publicznej od marca 1938 do kwietnia 1940 roku

Prace Historyczne, 2007, Numer 134, s. 123-142
Data publikacji online: 2007

Konstytutywne cechy mitu „żydokomuny” w Polsce w latach 1944– –1947 – próba analizy

Prace Historyczne, 2007, Numer 134, s. 143-162
Data publikacji online: 2007

Stany Zjednoczone wobec problemu granicznego między Włochami a Jugosławią na początku lat 50. XX wieku

Prace Historyczne, 2007, Numer 134, s. 163-177
Data publikacji online: 2007

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.