Kontakt

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
31-007 Kraków
ul. Gołębia 13

e-mail: zdzislaw.zblewski@uj.edu.pl


 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.