Indeksacja w bazach danych

      ERIH PLUS

      CEEOL (Central and Eastern European  Online Library)

      CEJSH  (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

      Index Copernicus International – ICV 2018:93.94

      ProQuest Central– Proquest ID 1356350‎ [dostęp instytucjonalny]

      EBSCO (Ebsco Discovery Service) ‎ [dostęp instytucjonalny] – bazy The Belt and Road Initiative Reference Source , » Historical Abstracts with Full Text, Academic Research Source eJournals 

 

Katalogi, wyszukiwarki naukowe:

      Arianta

      BASE

      Google Scholar

      WorldCat

      Zeitschriftendatenbank (ZDB)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.