Recenzenci

Lista recenzentów „Prac Historycznych” w roku 2020

Dr hab. Marek Białokur, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Polska)
Dr hab. Maciej Czerwiński, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Dr hab. Zdzisław Darasz, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Dr Ewelina Drzewiecka (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Polska)
Prof. dr hab. Julian Dybiec (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Dr hab. Magdalena Dyras, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Prof. dr. Lukáš Fasora (Masarykova univerzita, Czechy)
Dr Dariusz Rafał Faszcza (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Polska)
Dr hab. Tomasz Kargol, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Prof. dr hab. Krzysztof Kawalec (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Dr hab. Danuta Gibas-Krzak, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Polska)
Dr hab. Zbigniew Girzyński, prof. UMK (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
Prof. dr hab. Joanna Goszczyńska (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Polska)
Doc. dr Naoum Kaytchev (Sofijski uniwersitet „Sw. Kliment Ochridski”, Bułgaria)
Dr Slaven Kale (Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu, Chorwacja)
Dr Dominika Kaniecka (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Dr Damian Kubik (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Dr Rafał Majerek (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Dr hab. Piotr Mikietyński (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Prof. dr hab. Jarosław Moklak (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Doc. dr Marian Mudryj (Lwiwśkyj nacionalnyj uniwersytet imeni Iwana Franka, Ukraina)
Dr hab. Magdalena Nowak, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)
Dr hab. Sylwia Nowak-Bajcar, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Prof. dr hab. Artur Patek (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Prof. dr hab. Stanisław A. Sroka (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Dr hab. Damian Szymczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Prof. dr hab. Przemysław Waingertner (Uniwersytet Łódzki, Polska)

 

Lista recenzentów „Prac Historycznych” w roku 2019

Prof. dr hab. Krzysztof Baczkowski (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Dr hab. Jarosław Centek, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
Dr Marek Ďurčanský (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy).
Dr hab. Adam Elbanowski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Dr hab. Marek Ferenc, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Dr hab. Stefan Gąsiorowski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Polska; Instytut Historii PAN, Polska)
Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska)
Dr Anna Horeczy (Instytut Historii PAN, Polska)
Dr Zdzisław J. Kapera (Polska)
Dr hab. Krzysztof Kania, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
Prof. dr hab. Tomasz Kempa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
Dr Iwona Krupecka (Uniwersytet Gdański, Polska)
Dr hab. Katarzyna Kuras (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Dr Paweł Libera (Instytut Historii PAN, Instytut Pamięci Narodowej, Polska)
Dr Janusz Marszalec (Polska)
Dr hab. Joanna Modrzejewska-Leśniewska, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa, Polska)
Dr hab. Wojciech Mruk, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Prof. dr hab. Mirosław Nagielski ( Uniwersytet Warszawski, Polska)
Prof. Philippe Nivet (Université de Picardie, Francja)
Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Dr hab. Jakub Polit, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Prof. Dr. Christoph Rass (Universiätat Osnabrück,Niemcy)
Dr hab. Paweł Sierżęga, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
Dr hab. Jerzy Urwanowicz, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
Prof. dr hab. Krystyna Slany (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Dr hab. Krzysztof Ślusarek (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Prof. dr hab. Jacek Tebinka (Uniwersytet Gdański, Polska)
Dr hab. Anna Waśko, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Dr hab. Konrad Wnęk (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Dr hab. Urszula Wróblewska, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
Dr hab. Andrzej A. Zięba (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Dr hab. Michał Zwierzykowski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska)

 

Lista recenzentów „Prac Historycznych” w roku 2018

Prof. dr hab. Kazimierz Badziak (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Dr Aleksandra Barwicka-Makula (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Prof. dr Dieter Bingen (Deutsches Polen-Institut, Darmstadt, Niemcy)
Dr hab. Jan Jacek Bruski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr Jewgienij A. Chwałkow (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Petersburgu, Rosja)
Prof. dr hab. Janusz Cisek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Julian Dybiec, prof. em. (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Rafał Habielski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Dr hab. Rafał Hryszko (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Dariusz Jarosz (Instytut Historii PAN w Warszawie, Polska)
Dr hab. Robert Kołodziej (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Dr hab. Krzysztof Królczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Dr hab. Jan Krukowski, prof. MWSE (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Polska)
Dr hab. Jacek Legieć (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
Prof. dr hab. Mirosław J. Leszka (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Dr hab. Marzena Liedke (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
Prof. dr hab. Józef Łaptos (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
Dr hab. Ireneusz Łuć (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)
Prof. dr hab. Zbigniew Machelski (Uniwersytet Opolski, Polska)
Dr hab. Maciej Karol Michalski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Dr hab. Jarosław Moklak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr hab. Beata Możejko, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)
Dr hab. Wojciech Mrozowicz, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Prof. dr hab. Mirosław Nagielski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Ewa Pałasz-Rutkowska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Dr Vitaliy Perkun (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ukraina)
Dr hab. Adam Perłakowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
Prof. Dr Anita Prazmowska (The London School of Economics and Political Science, Wielka Brytania)
Prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Dr hab. Tomasz Pudłocki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Danuta Quirini-Popławska (Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska)
Dr Ulrich Schmilewski (Universität Würzburg, Niemcy)
Prof. dr hab. Stanisław A. Sroka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Doc dr Marek Šmid (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Czechy)
Prof. dr hab. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Andrzej Żbikowski (Uniwersytet Warszawski, Żydowski Instytut Historyczny, Polska)

 

Lista recenzentów „Prac Historycznych” w roku 2017

Dr hab. Sławomir Augusiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Prof. dr hab. Michał Baczkowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Stefan Bielański (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)
Dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Dr hab. Jan Jacek Bruski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Czesław Brzoza (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Marian Chachaj (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
Prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)
Dr Danuta Ciesielska (Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie, Polska)
Dr hab. Tadeusz Czekalski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr Isabelle Davion (Université Paris-Sorbonne - Paris IV, Francja)
Dr Frédéric Dessberg (Université Paris Sorbonne - Paris I; Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, Francja)
Prof. dr hab. Antoni Dudek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
Prof. dr hab. Mirosław Dymarski (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Dr hab. Adam Dziurok, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Pamięci Narodowej, Polska)
Prof. dr hab. Jerzy Eisler (Instytut Historii PAN w Warszawie, Instytut Pamięci Narodowej, Polska)
Prof. dr hab. Piotr Franaszek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. dr Karin Friedrich (University of Aberdeen, Wielka Brytania)
Prof. dr hab. Henryk Gmiterek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
Dr Dawid Golik (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie, Polska)
Dr hab. Ryszard Gryz, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
Dr hab. Rafał Hryszko (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr Adam Hudek (Instytut Historii Słowackiej Akademii Nauk, Słowacja)
Prof. dr hab. Dariusz Jarosz (Instytut Historii PAN w Warszawie, Polska)
Prof. dr hab. Janusz Kaliński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska)
Dr hab. Mirosław Kłusek (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska)
Ks. dr hab. Bernard Kołodziej TCh, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Dr Igor Kraszewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Prof. dr hab. Krzysztof Kubiak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
Dr hab. Anita Magowska, prof. UM (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Polska)
Dr Barbara Mędryk (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
Dr hab. Tadeusz Miłkowski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Dr hab. Wojciech Mruk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Mirosław Nagielski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Prof. dr hab. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Historii PAN w Warszawie, Polska)
Prof. dr hab. Artur Patek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr Maciej Piegdoń (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr hab. Janusz Pezda (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr hab. Jacek Pietrzak (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Dr hab. Jakub Polit (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr Marianna Pyrig (Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie, Ukraina)
Prof. dr hab. Danuta Quirini-Popławska (Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska)
Dr hab. Jacek Romanek (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Lublinie, Polska)
Dr hab. Ryszard Skowron (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Dr hab. Bolesław Sprengel, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
Dr hab. Łukasz Sroka, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)
Dr hab. Mirosław Szumiło (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Pamięci Narodowej, Polska)
Prof. dr hab. Andrzej Szwarc (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Dr Małgorzata Anna Trębska (Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie, Polska)
Ks. Dr hab. Andrzej Uciecha (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Prof. dr hab. Marek Wierzbicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Pamięci Narodowej, Polska)
Dr hab. Tomasz Wiślicz-Iwańczyk (Instytut Historii PAN, Warszawa, Polska)
Dr hab. Jakub Wojtkowiak, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Prof. dr hab. Michał Jerzy Zacharias (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)
Prof. dr hab. Ales Zaricky (Uniwersytet w Ostrawie, Czechy)
Dr hab. Michał Zwierzykowski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

 

Lista recenzentów tomu 143

Prof. dr Christoph Augustynowicz (Universität Wien, Austria)
Prof. dr hab. Krzysztof Baczkowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr hab. Jakub Basista (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)
Dr hab. Jacek Bonarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Polska)
Dr hab. Jarosław Cabaj (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska)
Dr Jarosław Centek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
Prof. dr Marek Jan Chodakiewicz (Institute of World Politics in Washington, DC, USA)
Prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr hab. Marek Ferenc (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr hab. Maciej Forycki, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Prof. dr Piotr S. Górecki (University of California, Riverside, USA)
Dr Magdalena Górska (Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk, Polska)
Dr Karolina Grodziska (Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, Polska)
Dr hab. Maksym Iaremenko (Akademia Kijowsko-Mohylańska, Ukraina)
Dr hab. Roman Jurkowski, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Doc. dr Petr Kubín (Univerzita Karlova v Praze, Czechy)
Dr Andrzej Link-Lenczowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr hab. Beata Możejko, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)
Dr hab. Piotr Oczko (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Ewa Pałasz-Rutkowska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Prof. dr hab. Artur Patek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr Maciej Piegdoń (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr hab. Jakub Polit (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Jan Rydel (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Maciej Salamon (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska)
Dr hab. Piotr Semków, prof. AMW (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Polska)
Dr hab. Ryszard Skowron (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr hab. Jarosław Stolicki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
Prof. dr hab. Stanisław A. Sroka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr hab. Krzysztof Ślusarek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr hab. Stanisław Turlej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr hab. Leszek Wierzbicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
Dr Michał Wojnowski (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Rzeszowie, Polska)
Dr Przemysław Wywiał (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)
 

Lista recenzentów tomu 142

Dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Prof. dr hab. Jerzy Borejsza (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Polska)
Prof. dr hab. Antoni Dudek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
Prof. dr hab. Piotr Franaszek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska)
Dr Tomasz Grabowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Mgr Pavol Jakubec (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)
Dr hab. Rafał Kosiński, prof. UB (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
Dr hab. Barbara Kubis, prof. UP (Uniwersytet Opolski, Polska)
Dr Konrad Meus (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)
Dr hab. Jarosław Moklak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr hab. Janusz Pezda (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Jacek Piotrowski (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Dr hab. Jakub Polit (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr Tomasz Pudłocki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr Oleh Razyhrayev (Wołyński Narodowy Uniwersytet w Łucku, Ukraina)
Prof. dr hab. Maciej Salamon (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Polska)
Prof. dr hab. Jerzy Sperka (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Dr Bronisław Szubelak (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska)
Prof. dr hab. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)
Dr hab. Piotr Wróbel (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

 

Lista recenzentów tomu 141

Arkadiusz Adamczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
Roman Baron (Historický ústav Akademie věd ČR, Praha, Czechy)
Marian Bendza (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT), Polska)
Jacek Bonarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
Julian Dybiec (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Polska)
Marek Ferenc (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Piotr Franaszek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Leszek Hońdo (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Paweł Janiszewski (Instytut Historyczny Uniwersyteteu Warszawskiego, Polska)
Tomasz Jasiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Zigmantas Kiaupe (Vilniaus Universitetas, Litwa)
Marek D. Kowalski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Florian Kührer-Wielach (Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Germany)
Robert Litwiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
Marian Mudry (Lwów)
Tomasz Pudłocki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Mateusz Rodak (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Polska)
Dariusz Rolnik (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Maciej Salamon (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska)
Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
Jarosław Stolicki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Professor Emeritus, Polska)
Anna Straszewska (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Polska)
Stanisław Turlej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Robert Wiśniewski (Instytut Historyczny Uniwersyteteu Warszawskiego, Polska)
Oleg Zhernokleiev (Vasyl Stefanyk PreCarpathian National University, Ukraine)

 

Lista recenzentów tomu 140

Adamczyk Arkadiusz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
Aleksandrowicz Tadeusz (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Ciesielski Tomasz (Uniwersytet Opolski, Polska)
Czekalski Tadeusz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Kaleta Petr (Univerzita Karlova v Praze, Czechy)
Kałwa Dobrochna (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Krawczuk Wojciech (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Kuras Katarzyna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Markiewicz Mariusz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Mikietyński Piotr(Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Nawrot Dariusz (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Perłakowski Adam (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Quirini-Popławska Danuta (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Salamon Maciej (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska)
Stolicki Jarosław (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Professor Emeritus, Polska)
Smoliński Aleksander (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
Ślusarek Krzysztof (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Vaculik Jaroslav (Masaryk University, Czechy)

Lista recenzentów współpracujących tomu 139 >>

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.