Rada naukowa

Roman Baron (The Institute of History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Czechy)

Olga Gorbaczewa (Belarusian State University, Minsk, Białoruś)

Rafał Kosiński (Instytut Historii i Nauk Politycznych, Uniwersytet w Białymstoku, Polska)

Mihailo Popović (Institute for Medieval Research, Austrian Academy of Sciences, Austria)

Darius Staliunas (The Lithuanian Institute of History, Vilnius, Litwa)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.