Rada naukowa

Ph.D. Roman Baron (The Institute of History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Czechy)

 0000-0003-3224-095X


Associate Prof. Olga Gorbaczeva (Belarusian State University, Minsk, Białoruś)

  0000-0002-4624-5041


Dr hab. Rafał Kosiński, prof. UwB (Instytut Historii i Nauk Politycznych, Uniwersytet w Białymstoku, Polska)

  0000-0003-1245-6729


Dr Mihailo Popović (Institute for Medieval Research, Austrian Academy of Sciences, Austria)

  0000-0002-3128-2210


Dr Darius Staliunas (The Lithuanian Institute of History, Vilnius, Litwa)

  0000-0002-1227-4776

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.