Zespół redakcyjny

Redakcja:

  • Krzysztof Baczkowski
  • Tomasz Gąsowski
  • Mariusz Markiewicz
  • Janusz Mierzwa (sekretarz redakcji)
  • Zdzisław Zblewski (red. naczelny)
  • Artur Patek
  • Michał Pułaski
  • Michał Stachura

 

Redaktorzy językowi

  • Lucyna Sadko
  • Anna Poinc-Chrabąszcz

 

Kontakt

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
31-007 Kraków
ul. Gołębia 13
e-mail: zdzislaw.zblewski@uj.edu.pl

 

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków
tel. +48 12 6311880

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.