Zespół redakcyjny

Redakcja:

Krzysztof Baczkowski

Tomasz Gąsowski

Dawid Golik (sekretarz redakcji)

Artur Patek

Stanisław Pijaj

Michał Pułaski

Michał Stachura

Zdzisław Zblewski (redaktor naczelny)

 

Kontakt

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
31-007 Kraków
ul. Gołębia 13
e-mail: zdzislaw.zblewski@uj.edu.pl

 

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków
tel. +48 12 6311880

 

 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.