Prace Historyczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik

"Prace Historyczne" są kwartalnikiem ukazującym się w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy numer ukazał się w 1955 r. Początkowo pismo wychodziło nieregularnie. Później, pod redakcją prof. Krzysztofa Baczkowskiego, zostało przekształcone w rocznik, a następnie w kwartalnik. Od 2009 r. czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pismo jest związane z Instytutem Historii UJ. W ramach „Prac Historycznych” ukazywały się również serie tematyczne: „Studia Austro-Polonica”, „Studia Polono-Danubiana et Balcanica”, „Studia Gallo-Polonica”, „Studia Germano-Polonica” i „Studia Italo-Polonica”. Łamy pisma są otwarte dla badaczy różnych epok (od starożytności po czasy współczesne) i różnych specjalności (historia polityczna, społeczna, gospodarcza, historia nauki i kultury). Teksty są publikowane w języku polskim oraz językach kongresowych (angielskim, niemieckim, francuskim). Są wśród nich oryginalne studia naukowe, edycje źródeł historycznych, polemiki i recenzje oraz sprawozdania z najciekawszych wydarzeń naukowych. Wszystkie artykuły, publikowane w kwartalniku, poddawane są wnikliwej procedurze recenzyjnej. Ostatnio publikowali w „Pracach” badacze między innymi z Austrii, Czech, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Wszystkie artykuły czasopisma publikowane są w dostępie otwartym.

„Publikacja czasopisma naukowego „Prace Historyczne” w wersji elektronicznej i papierowej w celu upowszechnienia najnowszych badań naukowych i wprowadzenia ich wyników do obiegu międzynarodowego przez zapewnienie do nich otwartego dostępu przez Internet.” - zadanie finansowane w ramach umowy 678/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

ISSN 0083-4351
e-ISSN 2084-4069
Punkty MEiN: 2019: 40 | 2021: 70
Właściciel czasopisma:
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Prace Historyczne, First View, Numer 148 (1)

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik
Opublikowano online: kwiecień 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Potoccy herbu Pilawa jako dowódcy sił zbrojnych ziemi halickiej w XVII wieku

Prace Historyczne, First View, Numer 148 (1),
Data publikacji online: kwiecień 2021

Szlachta województwa kijowskiego wobec problemów sądownictwa w drugiej połowie XVII wieku

Prace Historyczne, First View, Numer 148 (1),
Data publikacji online: kwiecień 2021

„Są psi, jest gospodarstwo – około tego się też krzątać”. Staropolskie poglądy na zachowanie dobrego zdrowia

Prace Historyczne, First View, Numer 148 (1),
Data publikacji online: kwiecień 2021

Mechanizmy karier na dworach kobiecych w Wersalu w drugiej połowie XVIII w.

Prace Historyczne, First View, Numer 148 (1),
Data publikacji online: kwiecień 2021

„Galicja na zawsze pozostanie Galicją”: kraj koronny na kresach imperium na łamach „Vaterländische Blätter für den österreichischen Kaiserstaat”

Prace Historyczne, First View, Numer 148 (1),
Data publikacji online: kwiecień 2021

Theft and Robbery in the Sentences of Moldavia’s Criminal Department (1799-1804)

Prace Historyczne, First View, Numer 148 (1),
Data publikacji online: kwiecień 2021

Rozbudowa uzdrowiska w Krynicy w latach 1806-1830 w świetle akt Gubernium Lwowskiego

Prace Historyczne, First View, Numer 148 (1),
Data publikacji online: kwiecień 2021

Kampania polska 1939 r. Przegląd koncepcji i sposobów jej prezentacji w historiografii i edukacji historycznej XX wieku

Prace Historyczne, First View, Numer 148 (1),
Data publikacji online: kwiecień 2021

Szkoły zawodowe w Częstochowie w latach 1939-1945

Prace Historyczne, First View, Numer 148 (1),
Data publikacji online: kwiecień 2021

Amnestia Romana Romkowskiego. Udział pomocnika ministra bezpieczeństwa publicznego w przygotowaniu, przeprowadzeniu i ocenie akcji amnestyjnej z 1947 r.

Prace Historyczne, First View, Numer 148 (1),
Data publikacji online: kwiecień 2021

Dokumenty tajnej policji francuskiej (Sûreté Nationale) i archiwum Paula Desjardins w zasobie Archiwum IPN – przegląd archiwaliów

Prace Historyczne, First View, Numer 148 (1),
Data publikacji online: kwiecień 2021

Recenzje i omówienia

Pro memoria

Profesor dr hab. Jerzy Hauziński (1946-2020)

Prace Historyczne, First View, Numer 148 (1),
Data publikacji online: kwiecień 2021

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.