Prace Historyczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa

"Prace Historyczne" są kwartalnikiem ukazującym się w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy numer ukazał się w 1955 r. Początkowo pismo wychodziło nieregularnie. Później, pod redakcją prof. Krzysztofa Baczkowskiego, zostało przekształcone w rocznik, a następnie w kwartalnik. Od 2009 r. czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pismo jest związane z Instytutem Historii UJ. W ramach „Prac Historycznych” ukazywały się również serie tematyczne: „Studia Austro-Polonica”, „Studia Polono-Danubiana et Balcanica”, „Studia Gallo-Polonica”, „Studia Germano-Polonica” i „Studia Italo-Polonica”.
Łamy pisma są otwarte dla badaczy różnych epok (od starożytności po czasy współczesne) i różnych specjalności (historia polityczna, społeczna, gospodarcza, historia nauki i kultury). Teksty są publikowane w języku polskim oraz językach kongresowych (angielskim, niemieckim, francuskim). Są wśród nich oryginalne studia naukowe, edycje źródeł historycznych, polemiki i recenzje oraz sprawozdania z najciekawszych wydarzeń naukowych. Ostatnio publikowali w „Pracach” badacze, między innymi, z Austrii, Czech, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Włoch i Stanów Zjednoczonych.
Wszystkie artykuły czasopisma publikowane są w dostępie otwartym.

ISSN 0083-4351
e-ISSN 2084-4069
Punkty MNISW: 40 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (2), Współpraca Słowian i jej zwolennicy w Europie Środkowej i na Bałkanach w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Janusz Mierzwa
Opublikowano online: 30 czerwca 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (2), s. VII-XII
Data publikacji online: 30 czerwca 2020

Wzajemne postrzeganie

Polacy w słowackiej publicystyce i polityce od lat 30. do 60. XIX wieku

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (2), s. 211-225
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.012.12466

O słoweńskich zainteresowaniach Bułgarami i Bułgarią (1850–1908)

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (2), s. 227-249
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.013.12467

Publikacje literatury polskiej w serbskim ruchu księgarsko-wydawniczym w latach 70.–90. XIX wieku

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (2), s. 251-261
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.014.12468

Orędownicy współpracy

Jerzy Konstanty Czartoryski a kwestia współpracy Słowian w monarchii habsburskiej

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (2), s. 263-278
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.015.12469

Współpraca ukraińskich, słoweńskich i chorwackich konserwatystów w wiedeńskiej Radzie Państwa we „Wspomnieniach z mojego życia” Ołeksandra Barwińskiego (1897–1904)

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (2), s. 279-298
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.016.12470

Bulgarian-Serbian rapprochement in 1904 as the basis for the unification of the South Slavs: Remarks on Boncho Boev’s federalist concepts

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (2), s. 299-313
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.017.12471

Leopold Lenard – słoweński polonofil z początku XX wieku

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (2), s. 315-345
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.018.12472

Czeski historyk Jaroslav Bidlo i jego udział w ruchu neosłowiańskim przed I wojną światową

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (2), s. 347-359
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.019.12473

Formy współpracy

Chorwaci a zjazd neoslawistów w Pradze w 1908 roku (na podstawie ówczesnej prasy chorwackiej)

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (2), s. 361-373
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.020.12474

II Zjazd Dziennikarzy Słowiańskich w Krakowie w 1899 roku

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (2), s. 375-399
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.021.12475

Relationships between Czech and Slovak scholars between the years of 1850 and 1882

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (2), s. 401-416
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.022.12476

Próba utworzenia sojuszu muzułmańsko-serbskiego w trakcie walk o autonomię religijno-szkolną w Bośni i Hercegowinie w latach 1899–1902

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (2), s. 417-434
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.023.12477

Ostatni akt politycznej współpracy Słowian na Bałkanach. Sojusz bałkański 1912 roku

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (2), s. 435-449
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.024.12478

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.