Prace Historyczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik

"Prace Historyczne" są kwartalnikiem ukazującym się w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy numer ukazał się w 1955 r. Początkowo pismo wychodziło nieregularnie. Później, pod redakcją prof. Krzysztofa Baczkowskiego, zostało przekształcone w rocznik, a następnie w kwartalnik. Od 2009 r. czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pismo jest związane z Instytutem Historii UJ. W ramach „Prac Historycznych” ukazywały się również serie tematyczne: „Studia Austro-Polonica”, „Studia Polono-Danubiana et Balcanica”, „Studia Gallo-Polonica”, „Studia Germano-Polonica” i „Studia Italo-Polonica”. Łamy pisma są otwarte dla badaczy różnych epok (od starożytności po czasy współczesne) i różnych specjalności (historia polityczna, społeczna, gospodarcza, historia nauki i kultury). Teksty są publikowane w języku polskim oraz językach kongresowych (angielskim, niemieckim, francuskim). Są wśród nich oryginalne studia naukowe, edycje źródeł historycznych, polemiki i recenzje oraz sprawozdania z najciekawszych wydarzeń naukowych. Wszystkie artykuły, publikowane w kwartalniku, poddawane są wnikliwej procedurze recenzyjnej. Ostatnio publikowali w „Pracach” badacze między innymi z Austrii, Czech, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Wszystkie artykuły czasopisma publikowane są w dostępie otwartym.

„Publikacja czasopisma naukowego „Prace Historyczne” w wersji elektronicznej i papierowej w celu upowszechnienia najnowszych badań naukowych i wprowadzenia ich wyników do obiegu międzynarodowego przez zapewnienie do nich otwartego dostępu przez Internet.” - zadanie finansowane w ramach umowy 678/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

ISSN 0083-4351
e-ISSN 2084-4069
Punkty MEiN: 2019: 40 | 2021: 70
Właściciel czasopisma:
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), Śladami dziedzictwa muz. Katedra i Zakład Historii Kultury i Oświaty na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1920–2021

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik
Opublikowano online: 30 listopada 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

W stulecie powołania Katedry Historii Kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim 1920–2020

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 415-417
Data publikacji online: 30 listopada 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.022.16114

Katedra i Seminarium Historii Kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim 1920–1934

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 419-439
Data publikacji online: 30 listopada 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.023.16115

Powstanie i działalność Katedry Historii Nauki i Oświaty w latach (1945) 1957–1970

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 441-470
Data publikacji online: 30 listopada 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.024.16116

Na przełomie epok. Historia Zakładu Historii Oświaty i Kultury w latach 1970–1997

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 471-515
Data publikacji online: 30 listopada 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.025.16117

Zakład Historii Oświaty i Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego – wobec wyzwań nauki na początku trzeciego milenium

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 517-551
Data publikacji online: 30 listopada 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.026.16118

Biogramy

Stanisław Kot

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 553-560
Data publikacji online: 30 listopada 2022

Henryk Barycz

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 561-568
Data publikacji online: 30 listopada 2022

Jan Hulewicz

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 569-575
Data publikacji online: 30 listopada 2022

Leszek Hajdukiewicz

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 577-584
Data publikacji online: 30 listopada 2022

Kamilla Mrozowska

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 585-595
Data publikacji online: 30 listopada 2022

Renata Dutkowa

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 597-602
Data publikacji online: 30 listopada 2022

Julian Dybiec

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 603-610
Data publikacji online: 30 listopada 2022

Andrzej Kazimierz Banach

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 611-615
Data publikacji online: 30 listopada 2022