Prace Historyczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik

"Prace Historyczne" są kwartalnikiem ukazującym się w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy numer ukazał się w 1955 r. Początkowo pismo wychodziło nieregularnie. Później, pod redakcją prof. Krzysztofa Baczkowskiego, zostało przekształcone w rocznik, a następnie w kwartalnik. Od 2009 r. czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pismo jest związane z Instytutem Historii UJ. W ramach „Prac Historycznych” ukazywały się również serie tematyczne: „Studia Austro-Polonica”, „Studia Polono-Danubiana et Balcanica”, „Studia Gallo-Polonica”, „Studia Germano-Polonica” i „Studia Italo-Polonica”. Łamy pisma są otwarte dla badaczy różnych epok (od starożytności po czasy współczesne) i różnych specjalności (historia polityczna, społeczna, gospodarcza, historia nauki i kultury). Teksty są publikowane w języku polskim oraz językach kongresowych (angielskim, niemieckim, francuskim). Są wśród nich oryginalne studia naukowe, edycje źródeł historycznych, polemiki i recenzje oraz sprawozdania z najciekawszych wydarzeń naukowych. Wszystkie artykuły, publikowane w kwartalniku, poddawane są wnikliwej procedurze recenzyjnej. Ostatnio publikowali w „Pracach” badacze między innymi z Austrii, Czech, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Wszystkie artykuły czasopisma publikowane są w dostępie otwartym.

„Publikacja czasopisma naukowego „Prace Historyczne” w wersji elektronicznej i papierowej w celu upowszechnienia najnowszych badań naukowych i wprowadzenia ich wyników do obiegu międzynarodowego przez zapewnienie do nich otwartego dostępu przez Internet.” - zadanie finansowane w ramach umowy 678/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

ISSN 0083-4351
e-ISSN 2084-4069
Punkty MEiN: 2019: 40 | 2021: 70
Właściciel czasopisma:
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), Oblicza Polski niepodległej 1918-1939

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski
Sekretarz redakcji: Dawid Golik
Opublikowano online: grudzień 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Problemy bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej. Koncepcje polskie a realia geopolityczne (1919–1932)

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), s. 657-679
Data publikacji online: 7 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.035.12489

Gospodarcze dokonania II Rzeczypospolitej – tradycje i wyzwania

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), s. 681-692
Data publikacji online: 7 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.036.12490

Stan zagrożenia. Bezpieczeństwo wewnętrzne II Rzeczypospolitej

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), s. 693-702
Data publikacji online: 7 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.037.12491

O kształt policji w II Rzeczypospolitej. Od wzorca samorządowego do modelu państwowego

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), s. 703-718
Data publikacji online: 7 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.038.12492

Unifikacja, modernizacja, opresja. Przemiany aparatu administracyjnego II Rzeczypospolitej

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), s. 719-731
Data publikacji online: 7 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.039.12493

Separatyzm, dzielnicowość i unifikacja w II Rzeczypospolitej (1918–1939). Problemy integracji państwa i społeczeństwa po odzyskaniu niepodległości

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), s. 733-743
Data publikacji online: 7 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.040.12494

Sądownictwo powszechne w II Rzeczypospolitej (1917–1939). Założenia organizacyjne, budowa struktur, funkcjonowanie

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), s. 745-759
Data publikacji online: 7 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.041.12495

Polityka personalna w Wojsku Polskim w latach 1918–1939

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), s. 761-779
Data publikacji online: 7 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.042.12496

Wyznania – państwo – naród w II Rzeczypospolitej

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), s. 781-796
Data publikacji online: 7 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.043.12497

Polityka społeczna Niepodległej Rzeczypospolitej – budowa i ewolucja systemu

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), s. 797-809
Data publikacji online: 7 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.044.12498

W okresie powolnej modernizacji. Kobieta w II Rzeczypospolitej – próba bilansu

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), s. 811-822
Data publikacji online: 7 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.045.12499

Ewolucja czy rewolucja? Przemiany rodziny na ziemiach polskich w pierwszej połowie XX wieku. Wybrane aspekty

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), s. 823-837
Data publikacji online: 7 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.046.12500

Obszary wykluczenia społecznego w II Rzeczypospolitej

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), s. 839-853
Data publikacji online: 7 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.047.12501

Ruch związkowy w Polsce 1918–1939

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), s. 855-867
Data publikacji online: 7 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.048.12502

Sztuka i architektura dla II Rzeczypospolitej

Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (4), s. 869-881
Data publikacji online: 7 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844069PH.20.049.12503

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją
czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.