Principia Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej

Redaktor naczelny (od roku 2022): Marek Drwięga

PRINCIPIA - Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej są czasopismem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego wydawanym w sposób ciągły od 1990 roku. Czasopismo publikuje oryginalne i nowatorskie artykuły z zakresu filozofii i socjologii. 

ISSN 0867-5392
e-ISSN 2084-3887
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Principia, 2019, Tom 66

Redaktor naczelny (od roku 2022): Krzysztof Guczalski
Opublikowano online: 20 grudnia 2019

Artykuły

Ilość
Sortuj według

An Unrealistic Account of Moral Reasons

Principia, 2019, Tom 66, s. 5–33
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843887PI.19.001.11634

Can Ontology Be Related to Aesthetics? The Case of Leon Chwistek

Principia, 2019, Tom 66, s. 35–58
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843887PI.19.002.11635

Dlaczego tolerować religię?

Principia, 2019, Tom 66, s. 59–85
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843887PI.19.003.11636

Czy Edward Abramowski jest etykiem troski? Część I. Prezentacja etyki troski i etyki przyjaźni

Principia, 2019, Tom 66,
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843887PI.19.004.11637

Z filozofii muzyki

Elementy kulturowego obrazu świata jako warunek autonomizacji muzyki

Principia, 2019, Tom 66, s. 127-163
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843887PI.19.005.11638

Muzyka jako teofania? Pytania do George’a Steinera

Principia, 2019, Tom 66,
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843887PI.19.006.11639

Arche i arte. Prymarny dualizm z ducha muzyki

Principia, 2019, Tom 66, s. 187–208
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843887PI.19.007.11640