Principia Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej

Redaktor naczelny (od roku 2022): Marek Drwięga

PRINCIPIA - Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej są czasopismem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego wydawanym w sposób ciągły od 1990 roku. Czasopismo publikuje oryginalne i nowatorskie artykuły z zakresu filozofii i socjologii. 

ISSN 0867-5392
e-ISSN 2084-3887
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Principia, 2022, Tom 69, Polityka i zło

Redaktor naczelny (od roku 2022): Marek Drwięga
Opublikowano online: 21 grudnia 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wolność i zło w polityce. Rozważania wokół wojny i totalitaryzmu w myśli Jana Patočki

Principia, 2022, Tom 69, Polityka i zło, s. 5-22
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/20843887PI.22.001.17312

Bezsilność jako przyzwolenie na zło

Principia, 2022, Tom 69, Polityka i zło, s. 23-36
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/20843887PI.22.002.17313

Racja stanu i racje pozorów. Esej o źródłach zła w polityce

Principia, 2022, Tom 69, Polityka i zło, s. 37-55
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/20843887PI.22.003.17314

Przezwyciężenie metafizyki, przezwyciężenie polityki. Martina Heideggera droga do i od narodowego socjalizmu

Principia, 2022, Tom 69, Polityka i zło, s. 57-75
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/20843887PI.22.004.17315

Zła polityka albo kłopot z diabłem. Rozważania wokół demonologii politycznej Leszka Kołakowskiego

Principia, 2022, Tom 69, Polityka i zło, s. 77-105
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/20843887PI.22.005.17316

Sztuczne raje dla wygnanych. Fotografia artystyczna Krzysztofa Marchlaka jako medium performowania odmieńczych tożsamości

Principia, 2022, Tom 69, Polityka i zło, s. 107-136
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/20843887PI.22.006.17317