Kilka uwag o przedstawieniu wielkości

G.W.F. Hegel

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line