Zróbmy miejsce matematykom w filozofii matematyki!

Thomas Tymoczko

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line