O metaforze i sztuce czyli kilka uwag po lekturze „O prawdzie i kłamstwie w pozamoralnym sensie”

Artur Przybysławski

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line