Principia,1997, Tom 16-17, Przekłady: HEIDEGGER, WEBER, RICOEUR, DE MAN, BATAILLE

Redaktor naczelny: Jan Hartman
Rok wydania: 1997

PRZEKŁADY

Sortuj według

Rzecz

Principia, 1997, Tom 16-17, s. 7-24

Panowanie urzędników a przywództwo polityczne

Principia, 1997, Tom 16-17, s. 25-57

Husserl i Wittgenstein o języku

Principia, 1997, Tom 16-17, s. 59-69

O NIETZSCHEM

O Nietzschem

Principia, 1997, Tom 16-17, s. 71-71

Nietzsche i nowoczesność

Principia, 1997, Tom 16-17, s. 74-82

Tezy o faszyzmie i śmierci Boga

Principia, 1997, Tom 16-17, s. 83-89

ARTYKUŁY

Filozoficzna droga wczesnego Derridy: od fenomenologii ku gramatologii

Principia, 1997, Tom 16-17, s. 93-113

Mistrz Heidegger

Principia, 1997, Tom 16-17, s. 115-137

„Bycie i czas” - zamiast recenzji

Principia, 1997, Tom 16-17, s. 139-152

W sprawie polemiki Romana Ingardena z Kazimierzem Ajdukiewiczem

Principia, 1997, Tom 16-17, s. 153-179

Suwerenność i odpowiedzialność. Liberalne i komunitarystyczne poszukiwania tożsamości jednostki

Principia, 1997, Tom 16-17, s. 219-239

Z PRAC INSTYTU FILOZOFII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

RECENZJE

Wolfgang Welsch, Vernunft. Die zeitgenössische Vernunftkritik und das Konzept der transvesalen Vernunft

Principia, 1997, Tom 16-17, s. 255-264

H. Tristram Engelhard Jr., The Foundations of Bioethics

Principia, 1997, Tom 16-17, s. 265-270

Mała Encyklopedia Filozofii

Principia, 1997, Tom 16-17, s. 271-275

Emil Cioran, Zły demiurg

Principia, 1997, Tom 16-17, s. 277-282

Omówienia książek nadesłanych

Principia, 1997, Tom 16-17, s. 284-319